ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. กรุงเทพมหานครแยกขยะกี่ประเภท ?

 

2. เมือง "กุกกุฎนาคร" หรือ "เมืองไก่ขาว" ในอดีตคือจังหวัดใดในปัจจุบัน ?

 

3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมพรรษาครบ 72 ชันษาในปีใด ?

 

4. กฏหมายแม่บททางการศึกษาฉบับแรกของไทยประกาศใช้ปีใด ?

 

5. ประเทศใดริเริ่มนำต้นคริสต์มาสมาประดับเทศกาลคริสต์มาส ?

 

6. ไม้ต้นใดเป็นที่อาศัยของหิ่งห้อย ?

 

7. การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการมีครั้งแรกที่ไหน ?


 

8. สมาคมอาเซียน มีสมาชิกกี่ประเทศ ?

 

9. ทำไมปลาหมึกไม่ใช่พวกปลาแต่เป็นหอย ?

 

10. เส้นทางเดินรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯมีกี่สาย ?

 

จรัส บุณยธรรมา

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว