ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

ต้องบรรเลงเพลงอะไร เมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จไปและกลับ


กระดาษ 1 รีม มีกี่แผ่น


ธนาคารออมสินตั้งขึ้นครั้งแรกในรัชกาลใ


วันที่ 25 มกราคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญอะไรองไทย

กระสอบทำจากอะไร

ลิงกอริลล่ามีถิ่นกำเนิดที่ไหน

นกอะไรวางไข่ให้ตัวอื่นฟัก

วันใดเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ

กางเกงยีนส์ทอจากผ้าอะไร

เพชรนิยมเจียระไนกันกี่เหลี่ยม

ประเทศใดมีประชากรมากที่สุดในโลก


นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร คือนกสกุลอะไร

จิงโจ้ใช้หางไว้ทำอะไร

จังหวัดใดมีพื้นที่มากที่สุด

ประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติลำดับที่เท่าใด

ทองคำเหลวหมายถึงอะไร

ต้นไม้ร้องไห้ ของชาวอเมริกาใต้ คือต้นอะไร

จังหวัดใดเป็นประตูสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน

ประเทศใดถ่ายทอดรายการโทรทัศน์สำเร็จเป็นชาติแรก

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ เป็นวันสำคัญอย่างไรของไทย

 

จรัส บุณยธรรมา

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว