ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

การเกณฑ์ทหารทำกันในเดือนไหนราชามะม่วง เป็นชื่อเรียกมะม่วงพันธุ์ไหน

บ๊อบบี้ คือชื่อเรียกตำรวจประเทศใด

ยาวี เป็นภาษาของใคร

ทำไมเลือกวันที่ 2 เมษายนของทุกปีเป็นวัน "อนุรักษ์มรดกไทย"

ประเทศใดคิดสร้างบัตรโทรศัพท์เป็นชาติแรก

การถ่ายภาพอวัยวะภายในร่างกายใช้วิธีอะไร

ไฟเบอร์กลาส ทำจากอะไร

ทำไมเปิดจุกน้ำอัดลม จึงเกิดเสียงดัง


น้ำผึ้ง จะอยู่ส่วนไหนของรัง

ช้างโบราณที่สาบสูญไปจากโลกคือช้างพันธุ์อะไร

มะลารอกัน เป็นภาษาชวา หมายถึงไม้ดอกใด

แพทย์ใช้สาร "อินซูลิน" รักษาโรคอะไร

แมวที่ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยคือแมวพันธุ์อะไร

เมืองหน้าด่านแรกของ 14 จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดอะไร

ตะกั่วกับเหล็ก สิ่งใดหนักกว่ากัน

ภาษาอังกฤษ มีรากศัพท์จากภาษาอะไร

วันทหารผ่านศึก ใช้ดอกอะไรเป็นสัญลักษณ์

 

จรัส บุณยธรรมา

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว