ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

ประเทศใดเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ


ประเทศใดมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก


ประเทศไทยมีกี่จังหวัด


เที่ยงคืน ตรงกับเวลาอะไร

ดาวใช้หาทิศทางคือดาวอะไร

ก๊าซอะไรเป็นอันตรายต่อคน ไม่เป็นอันตรายต่อพืช

การทำน้ำประปาใช้อะไรฆ่าเชื้อโรค

บวชสามเณรต้องมีอายุอย่างต่ำกี่ปี

เกลือไอโอดีน ช่วยรักษาคนที่เป็นโรคอะไร

แม่น้ำโขง มีปลาตัวใดใหญ่ที่สุดในโลก

ไม้อะไร ใช้ทำดินสอ


พืชจะเติบโตในตอนกลางวันหรือกลางคืน

ยุงที่กัดกินเลือดคน เป็นยุงตัวผู้หรือตัวเมีย

ช็อกโกแลต ทำจากอะไร

วันแม่แห่งชาติ ใช้ดอกอะไรเป็นสัญลักษณ์

เราเรียกใครเป็น กระดูกสันหลังของชาติ

กระรอกต่างกับกระแตอย่างไร

โกฏิ ชื่อมาตรานับ เท่ากับกี่ล้าน

สารอะไรใช้ล้างผักเพื่อฆ่าเชื้อโรค

ฝีดาษ เป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของโรคอะไร

 

จรัส บุณยธรรมา

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว