ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

จิงโจ้ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอะไร


บาสเกตบอล ใช้ผู้เล่นข้างละกี่คน


อูฐ เป็นสัตว์พาหนะที่ใช้กันในส่วนไหนของโลก


หินอะไรแข็งที่สุดในโลก

เกาะอะไรใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เต่าตนุจะขึ้นจากทะเลามาบนชายหาดทำไม

ดมทินเนอร์ เป็นอันตรายต่อส่วนไหนของร่างกาย

แสตมป์ที่ใช้กันทั่วโลก พิมพ์ด้วยกระดาษอะไร

พยัญชนะอักษรไทยตัวใดไม่มีหัว

นกอะไร บินถอยหลังได้

กฎของลูกเสือมีกี่ข้อ


มหาสมุทรอะไรใหญ่ที่สุดในโลก

ดวงดาวไปอยู่ไหนในเวลากลางวัน

กระป๋อง ทำมาจากอะไร

ผลไม้อะไรได้ชื่อเป็น "ราชินีผลไม้"

กีฬาโอลิมปิก จัดแข่งทุกกี่ปี

รำฉุยฉาย ใช้คนรำกี่คน

ชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของทวีปอเมริกาคือชนเผ่าใด

ปณ. ย่อมาจากอะไร

เมืองไทย มีผู้นับถือศาสนาอะไรมากรองจากศาสนาพุทธ

 

จรัส บุณยธรรมา

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว