ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

ขโมยของในซาอุดีอาระเบียถูกจับต้องถูกลงโทษอย่างไร


ปลาวาฬมีลูกครั้งละกี่ตัว


จังหวัดมีเขื่อนมากที่สุด

เสื่อทำจากหญ้าอะไร

นกกางเขนบ้านมีคุณต่อชาวสวนอย่างไร

หน่วยวัดน้ำมันมีชื่อเรียกว่าอะไร

ธนาคารแห่งใดใหญ่ที่สุดในโลก

การบริจาคดวงตา เขานำส่วนไหนของดวงตาไปใช้ประโยชน์

เต่าทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือเต่าอะไร

วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างแห่งใดไม่มีเจดีย์


ใครแต่งเพลงชาติไทย

ยาควินิน แก้โรคไข้จับสั่น สกัดจากเปลือกของต้นอะไร

เซปักตะกร้อ ใช้ผู้เล่นข้างละกี่คน

ขยายพันธุ์มังคุดทำได้ด้วยวิธีเดียวทำอย่างไร

ต้นกำเนิดแม่น้ำโขงอยู่ที่ไหน

ส่วนแคบที่สุดของไทยอยู่ที่ไหน

สัตว์บกตัวใด ตัวใหญ่รองจากช้าง

ยุงอะไรนำไข้เลือดออกมาสู่คน

นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยคือใคร

 

จรัส บุณยธรรมา

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว