ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

กล้วยไม้ควีนสิริกิติ์ มีดอกสีอะไรอายุเท่าใดต้องทำบัตรประชาชน

วีรสตรีคนแรกของไทยคือใคร

สารพิษอะไรในบุหรีให้โทษต่อร่างกาย

พระมหากษัตริย์ไทยบรรลุนิติภาวะเมื่อใด

ดินแดนใต้สุดของไทยคืออะไร

กูปรี สัตว์ป่าสงวนใกล้สูญพันธุ์ของไทย คือสัตว์อะไร

เอราวัณ ช้าง 3 เศียร เป็นพาหนะของใคร

สามเณรถือศีลกี่ข้อ


ปี พ.ศ. กับปี ค.ศ. นับจากอะไร

วันที่ 2 เมษายน ของทุกปีเป็นวันสำคัญอย่างไรของไทย

ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องยาวเรื่องแรกของโลกคือเรื่องอะไร

สิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดคืออะไร

ผู้ให้กำเนิดวิชาการพยาบาลคือใคร

อาวุธสำคัญของเรือดำน้ำที่ใช้โจมตีศัตรูคืออะไร

กรมแรงงานกำหนดอายุขั้นต่ำของเด็กที่เป็นลูกจ้างกี่ปี

คนไทยเรียนภาษาอังกฤษครั้งแรกเมื่อไร

ทวีปแห่งแสงแดด เป็นชื่อเรียกทวีปอะไร

 

จรัส บุณยธรรมา

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว