โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชุดที่ 2

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

 

41. ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกัน เช่น?

 

42. การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค ทำให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรณี ได้แก่?

 

43. นักธรณีวิทยาเชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์น่าจะเป็นหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงธรณีภาคของโลก จึงได้ดำเนินการ?

 

44. ความเหมือนกันของชั้นหินที่พบซากดึกดำบรรพ์ สามารถยืนยันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงธรณีภาคของโลกได้ คือ

 

45. จากการสำรวจพบซากดึกดำบรรพ์ของเฟิร์นชนิดหนึ่ง ชื่ออะไร และพบที่ใด?

 

46. จากการสำรวจพบซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์เลื้อยคลาน ชื่ออะไรและพบที่ใด?

 

47. หลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันสนับสนุนทฤษฎีการแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค ได้แก่?


 

48. การเปลี่ยนแปลงของอากาศที่ทำให้เกิดการสะสมตัวของตะกอน เป็นหลักฐานยืนยันทฤษฎีการแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาคได้ ตัวอย่างเช่น?

 

49. สนามแม่เหล็กโลกโบราณสามารถพิสูจน์ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคได้โดยใช้หลักที่ว่า?

 

50. นักธรณีวิทยาได้นำหินซึ่งมีเหล็กมีคุณสมบัติคล้ายเข็มทิศฝังอยู่ ซึ่งทราบตำแหน่ง (พิกัด) ที่เก็บมาทำการวัดหาค่ามุมเอียงเทของชั้นหิน วัดค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กในห้องปฏิบัติการ และคำนวณหาค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้ทราบ?

 

51. จากหลักฐานต่าง ๆที่ได้ศึกษาค้นคว้าทำให้นักธรณีวิทยาได้แนวคิดเกี่ยวกับโลกว่า?

 

52. การเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลทำให้?

 

53. ถ้าเราสามารถหาค่าภาวะแม่เหล็กโบราณ ค่าละจิจูดโบราณ ตำแหน่งและขั้วแม่เหล็กโบราณได้ค่าต่าง ๆ เหล่านี้ เมื่อถูกนำมาแปลความหมาย และคำนวณหาตำแหน่งดั้งเดิมของพื้นที่ในอดีตได้เพื่อที่จะ?

 

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่   2   3   4   5  

จากหนังสือโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว