1.ข้อใดเป็นประโยชน์ของฟิวส์

ป้องกันไฟไหม้บ้าน
ป้องกันไฟช๊อต
ตัดวงจรเมื่อไม่ต้องการให้กระแสไฟฟ้าเข้าบ้าน
ตัดวงจรเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากเกินไป

2. ฟิวส์เป็นโลหะผสมของโลหะใด
ทองแดงกับดีบุก
ดีบุกกับสังกะสี
ดีบุกกับตะกั่ว
แมกนีเซียมกับดีบุก
3. ในการซ่อมวงจรไฟฟ้าเพื่อให้ปลอดภัยจากไฟดูด ควรปฏิบัติอย่างไร
ตัดฟิวส์ออก
ปิดสวิทซ์ไฟรวม
เปิดสะพานไฟรวม
จับสายไฟในวงจรเพียงสายเดียว

4. ไส้หลอดไฟฟ้าทำจากโลหะใด

เงิน
ทองแดง
ทังสเตน
สังกะสี

5. ส่วนประกอบภายนอกของหลอดเรืองแสงที่ทำหน้าที่เป็นสวิตซ์อัตโนมัติปิดเปิดวงจรได้เองคือ

แบลลัสต์
สตาร์ตเตอร์
ฟิวส์
หม้อแปลง
6.แบลลัสต์ที่ใช้กับหลอดเรืองแสงทำหน้าที่ใด
เร่งความต่างศักย์ให้สูงขึ้น
เป็นสวิตช์อัตโนมัติปิดเปิดวงจรไฟฟ้า
ทำให้หลอดเปล่งแสงสีต่างๆออกมา
ทั้ง ก ,ข และ ค
7. การผลิตเสียงจากเทป เช่นเทปเพลงมีหลักการที่สำคัญคือ การเปลี่ยสพลังงาน

ไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียง
สนามแม่เหล็กเป็นพลังงานเสียง
สนามแม่เหล็กเป็นพลังงานไฟฟ้า แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานเสียงอีกต่อหนึ่ง
พลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า แล้วจึงเปลี่ยนเป็นพลังงานเสียง

8. ข้อใดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน

พัดลม เตารีด
หม้อหุงข้าว เครื่องบดอาหาร
เตารีด กาต้มน้ำ
เครื่องตัดหญ้า สว่านไฟฟ้า
9. ลวดโลหะใดที่ใช้ในเตารีดไฟฟ้า
นิกเกิล
สายไฟฟ้า
นิโครม
อะลูมิเนียม
10. ถ้าเอาหลอดไฟฟ้าที่มีตัวเลข 110 V 60 W กำกับไว้ไปต่อกับไฟ 220 โวลต์ จะเป็นอย่างไร
หลอดไฟสว่างน้อย
หลอดไฟสว่างมาก
ฟิวส์ในบ้านขาด
ไส้หลอดจะขาด