1.วีณาและโชติเป็นนักเสกตมีมวล 60 และ 40 กิโลกรัม ตามลำดับ วิ่งสวนทางกันบนพื้นที่ลื่นมากหลบกันไม่ทัน

ชนแบบประสานงาติดกันไป ถ้าวีณาและโชติกำลังวิ่งด้วยความเร็ว 10 และ 5 เมตร/วินาที ตามลำดับ จงหาความเร็วหลัง

ชนของนักเสก็ตทั้งสอง

0
2 m/s
4 m/s
6 m/s

 

2. มวล ระยะทาง และเวลา จัดเป็นปริมาณที่เรียกว่า ปริมาณมูลฐาน เพราะเป็นปริมาณที่
วัดง่าย
เข้าใจง่าย
วัดได้โดยตรง
มีความสำคัญ

 

3. ความเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์
ถูก
ผิด

 

4. มวล ระยะทาง และเวลา จัดเป็นปริมาณที่เรียกว่า ปริมาณมูลฐาน เพราะเป็นปริมาณที่
วัดง่าย
เข้าใจง่าย
วัดได้โดยตรง
มีความสำคัญ

 

5. การที่เรามองเห็นแสงสีต่างๆนั้นเกี่ยวข้องกับแสงในข้อใด
อัตราเร็ว
แอมพลิจูด
ความเข้ม
ความถี่

 

6. จุกคอร์กกระเด็นหลุดจากปากขวดขึ้นในแนวดิ่งกระทบหลอดไฟซึ่งสูงขึ้นไป 4 เมตร จากปากขวดในเวลา 0.4 วินาที จงหาอัตราเร็วของจุกคอร์กขณะกระทบหลอดไฟในหน่วย เมตรต่อวินาที
4
8
12
16

 

7. ก๊าซต่างๆที่ 273 K และความดัน 1 บรรยากาศ มีสมบัติด้านใดที่เหมือนกัน
ความเร็วเท่ากัน
ปริมาตรเท่ากัน
น้ำหนักเท่ากัน
พลังงานเท่ากัน

 

8. เมื่อวัตถุ 2 ชนิดอยู่ใน "สภาพสมดุลความร้อน" หมายความว่า
มีปริมาณความร้อนเท่ากัน
มีความจุความร้อนเท่ากัน
ขยายตัวได้เท่ากัน
มีอุณหภูมิเท่ากัน

 

9. แผ่นเหล็กบางๆแผ่นหนึ่งมีรูโหว่เล็กๆ อยู่ตรงกลางแผ่น นำเอาไปเผาไฟให้ร้อน ปรากฎว่ารูตรงกลางนั้นจะ
โตขึ้น
เท่าเดิม
เล็กลง
ถูกทั้งเท่าเดิมและเล็กลง
10. ความถี่เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคลื่น
ถูก
ผิด