1.กรณีใดที่วัตถุมีความเฉื่อยมากที่สุด

วัตถุมีมวลมาก ความเร็วต่ำ หยุดกะทันหัน
วัตถุมีมวลมาก ความเร็วสูง หยุดกระทันหัน
วัตถุมีมวลน้อย ความเร็วต่ำ หยุดกระทันหัน
วัตถุมีมวลน้อย เริ่มเคลื่อนที่
2. จุดศูนย์ถ่วงคืออะไร
จุดกึ่งกลางของวัตถุ
จุดทีเส้นมัธยฐานตัดกัน
จุดรวมของน้ำหนักวัตถุทั้งก้อน
จุดที่เส้นทแยงมุมตัดกัน
3. การที่วัตถุล้มได้เกี่ยวข้องกับจุดศูนย์ถ่วงอย่างไร
จุดศูนย์ถ่วงเคลื่อนที่ต่ำลง
จุดศูนย์ถ่วงของวัตถุอยู่ใกล้ฐาน
แนวดิ่งที่ลากผ่านจุดศูนย์ถ่วงอยู่นอกฐาน
แนวดิ่งที่ลากผ่านจุดศูนย์ถ่วงอยู่ที่มุมฐาน

4. จุดศูนย์ถ่วงและความสูงของวัตถุ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

วัตถุสูงขึ้น จุดศูนย์ถ่วงสูงขึ้น
วัตถุสูงขึ้น จุดศูนย์ถ่วงต่ำลง
วัตถุต่ำลง จุดศูนย์ถ่วงสูงขึ้น
วัตถุจะสูงขึ้นหรือต่ำลง จุดศูนย์ถ่วงจะอยู่ที่เดิม

5. คลื่นเสียงเคลื่อนที่ไปในอากาศในลักษณะ

เป็นเส้นตรง
เป็นเส้นโค้ง
เป็นวงกลม
เป็นวงรี
6.คลื่นเสียงเป็นคลื่นที่เกิดจาก
คลื่นอัดและคลื่นขยายรวมกัน
การสั่นสะเทือนของวัตถุ
วัตถุมีเสียงดังขึ้น
มีการสะท้อนของเสียง
7. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้ในสูญญากาศเท่านั้น
คลื่นเสียงเคลื่อนที่ได้โดยอาศัยตัวกลางเท่านั้น
คลื่นเสียงมีความเร็วน้อยกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ

8. เดซิเบล คืออะไร

หน่วยวัดคลื่นเสียง
หน่วยวัดความดัง
หน่วยวัดความถี่
หน่วยวัดความเร็ว
9. เสียงค่อยที่สุดที่มนุษย์สามารถได้ยินมีระดับความเข้มกี่เดซิเบล
0
10
100
120
10. เสียงในข้อใดที่มีระดับความเข้มของเสียงมากที่สุด
เสียงสนทนาระหว่างคน 2 คน
เสียงรถจักรวิ่งผ่าน
เสียงของเครื่องบินไอพ่นขึ้นจากสนาม
เสียงเร่งเครื่องจักรยานยนต์