1.เผาผงคอปเปอร์ซัลเฟตแล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็น จะเปลี่ยนจากสีขาวขุ่นเป็นสีน้ำเงินเพราะ

อากาศมีไอน้ำ
อากาศมีฝุ่นละออง
อากาศมีก๊าซออกซิเจน
อากาศมีก๊าซไนโตรเจน
2. ความดัน 1 บรรยากาศมีค่าเท่ากับ
760 mm ของปรอท
ประมาณ 10 m ของน้ำ
1,013.25 มิลลิบาร์
ถูกทั้งสามข้อ
3. ข้อใดถูกต้องที่สุด
จุดเดือดของน้ำไม่ขึ้นกับความดันอากาศ
จุดเดือดของน้ำลดลงเมื่อความดันอากาศลดลง
จุดเดือดของน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อความดันอากาศลดลง
จุดเดือดของน้ำไม่ขึ้นกับความร้อน

4. ถ้าต้มน้ำบนยอดเขาแห่งหนึ่ง น้ำเดือดที่ 94 องศาเซลเซียส อยากทราบว่ายอดเขานี้สูงเท่าใด

1782 m
1872 m
2781 m
2871 m

5. เมื่อต้มน้ำบนที่ราบสูงแห่งหนึ่ง น้ำจะเดือดที่อุณหภูมิกี่องศาเซลเซียส

100
ต่ำกว่า 100
สูงกว่า 100
ระหว่าง 120-150
6. ที่ระดับน้ำทะเลความกดดันอากาศเท่ากับกี่ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
14.3
14.7
17.4
17.7
7. บนภูเขาแห่งหนึ่งอ่านบารอมิเตอร์ปรอทได้ 736 mm อยากทราบว่าภูเขานั้นสูงจากระดับน้ำทะเลกี่เมตร
24
264
736
8,096

8. กระแสลมเกิดขึ้นได้เพราะอะไร

น้ำขึ้นน้ำลง
ส่วนต่างๆของโลกร้อนไม่เท่ากัน
ปริมาณไอน้ำในอากาศเปลี่ยนแปลง
ความกดอากาศเปลี่ยนแปลง
9. อากาศชั้นใดมีความแปรปรวนอยู่เสมอ
ชั้นโทรโปสเฟียร์
ชั้นโอโซน
ชั้นไอโอโนสเฟียร์
ชั้นเทอร์โมสเฟียร์
10. ธาตุใดในสารซีเอฟซีที่เป็นตัวทำลายก๊าซโอโซนในชั้นโอโซน
คาร์บอน
ฟลูออรีน
คลอรีน
ถูกทั้งสามข้อ