แบบทดสอบกาถูกผิด

คะแนนข้อละ 10 คะแนน

คะแนนรวม: เต็ม 100

1. ทหารเรือถือเอาดอกกระถินเป็นเครื่องหมายแห่งความสามัคคี
ถูก ผิด

2. นางสาว นิลวรรณ ปิ่นทองเป็นสตรีไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ
ถูก ผิด

3. วุ้นเส้นทำจากถั่วเขียว
ถูก ผิด

4. แม่น้ำอเมซอนเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก
ถูก ผิด

5. สหภาพอาฟฟริกาใต้เป็นประเทศที่ขุดเพชรได้มากที่สุดในโลก
ถูก ผิด

6. 3 เมตรคือระยะ 30 ฟุต
ถูก ผิด

7. วิตามิน A มีมากในข้าวกล้อง
ถูก ผิด

8.ท้องสนามหลวงชื่อเดิมคือทุ่งพระเมรุ
ถูก ผิด

9. "หมวกเบอร์ 7 " เป็นนามปากกาของ วิลาศ มณีวัตร
ถูก ผิด

10. 20 เส้นคือ 1 กิโลเมตร
ถูก ผิด