1. ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์อยู่ใกล้โลกที่สุด
ถูก
ผิด
2. ดาวอังคารอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด
ถูก
ผิด
3. ดาวเคราะห์น้อยอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส
ถูก
ผิด
4. ดาวพฤหัสและดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์วงนอก
ถูก
ผิด
5. ดาวอังคารและดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะห์วงใน
ถูก
ผิด
6. ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีบริวารมากที่สุด
ถูก
ผิด
7. ดาวพุธเป็นดาวที่มีขนาดเล็กที่สุด
ถูก
ผิด
8. ดาวศุกร์คือดาวประกายพรึกหรือดาวรุ่ง
ถูก
ผิด
9. ดาวอังคารคือดาวฝาแฝดของโลก
ถูก
ผิด
10. ปีแสงเป็นหน่วยของเวลา
ถูก
ผิด