ทดสอบตาบอดสี 

      แบบทดสอบตาบอดสีในรูปทางขวานี้ พัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น  เรียกว่า อิชิฮะระ (Ishihara)  และนิยมใช้แพร่หลายทั่วโลก  เพื่อทดสอบความบกพร่องในการเห็นสี  โดยเฉพาะสีแดง-เขียว   ในภาพวงกลมทางขวาสุด  คนสายตาปกติจะเห็นดวงสีประกอบกันเป็นตัวเลข 74  แต่ผู้ที่ตาบอดสีแดง-เขียว  จะเห็นเป็นเลข 21  ส่วนวงกลมอันที่อยู่ใกล้สุดนี้  คนสายตาปกติจะไม่เห็นตัวเลขใดๆ  แต่ผู้ที่ตาบอดสีแดง-เขียวจะมองเห็นเป็นเลข  2 แต่ต้องให้แพทย์เท่านั้นเป็นผู้วินิจฉัยและยืนยันความบกพร่องในการมองเห็นสี

ผู้เป็นโรคหัวใจห้ามทดสอบเด็ดขาด ตกใจง่ายก็ห้าม

ทดสอบตาบอดสีด้วยตนเอง  คลิกครับ

 

จรัส บุณยธรรมา

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์