หุบอุกกาบาต 

        หลายพันปีมาแล้ว  มีเทหวัตถุจากอวกาศพุ่งชนโลกด้วยความเร็วสูง  ทำให้ผิวโลกบริเวณทะเลทรายอริโซนา ระเบิดออกเป็นหลุมขนาดใหญ่ ที่เรียกว่าหุบอุกกาบาต

หุบอุกการบาตแห่งหนึ่งที่ปรากฎอยู่บนพื้นโลก

สงมหัศจรรย์

             แสงแวบวาบของดาวตกหรือที่เรียกว่า ผีพุ่งใต้  เป็นภาพที่น่าตื่นตะลึงที่สุดภาพหนึ่งในท้องฟ้า  แสงนี้มิได้มาจากดาวแต่เกิดจากลูกอุกกาบาต  ซึ่งเป็นก้อนหินหรือก้อนโลหะจากอวกาศที่ผ่านชั้นบรรยากาศของโลก  ขณะวัตถุนี้พุ่งลงมาด้วยความเร็วสูงมาก  อากาศเบื้องหน้าที่ประทะกับอุกกาบาตจะถูกอัดด้วยคลื่นสั่นสะเทือน  เกิดลุกไหม้  ทำให้ผิวชั้นนอกของอุกกาบาตร้อนขึ้นจนลุกเป็นไฟ  และหลอมละลายในที่สุด  แก๊สที่ลุกโพลงและวัตถุที่หลอมละลายจะถูกเหวี่ยงออกจากอุกกาบาตในระหว่างนี้  ทำให้มองเห็นเป็นลูกไฟพุ่งผ่านไปในท้องฟ้า

เส้นทางพุ่งเข้าชน

           เมื่ออุกกาบาตพุ่งเข้าชนผิวโลกด้วยความเร็วเฉลี่ยประมาณ  15 กม/วินาที  (54 000 กม/ชม )  จะเกิดแรงประทะซึ่งทำให้เกิดหลุมขึ้นที่บริเวณนั้น  ปรากฎการณ์นี้มีลักษณะในทำนองเดียวกับหยดน้ำที่หยดลงในสระกล่าวคือ  ทันทีที่หยดน้ำนั้นกระทบกับผิวน้ำในสระ ผิวน้ำที่อยู่ใกล้จุดกระทบจะนูนขึ้นมาและมีระลอกคลื่นกับหยดน้ำเล็กๆเกิดขึ้นบริเวณรอบๆ  แต่ต่างกันตรงที่ว่าผิวน้ำในสระที่ได้รับแรงกระทบจากหยดน้ำ  จะคืนสู่สภาพราบเรียบอย่างรวดเร็ว  ส่วนที่หินที่หลอมละลาย  ด้วยแรงกระทบของอุกกาบาต จะแข็งตัว  และคงรูปทรงเช่นนั้นตลอดไป

 

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์