ภาควิชาฟิสิกส์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

คุณสมบัติแร่
1.jpg
แนวแตกเรียบระนาบเดียว
10.jpg
ระบบสามแกนต่าง
11.jpg
รอยแตกหน้าไม่เรียบ
12.jpg
รอยแตกขอบแหลมคม
13.jpg
ระบบหนึ่งแกนเอียง
14.jpg
ระบบสามแกนเอียง
15.jpg
รูปนิสัยแบบแท่ง
16.jpg
รูปนิสัยแบบเส้นลวดบิดงอ
17.jpg
สีผงแร่
18.jpg
รูปนิสัยแบบรูปเหลี่มแบน
19.jpg
รูปนิสัยแบบเส้นใย
2.jpg
แนวแตกเรียบแบบสามระนาบ

Page:   1  2 
[ Prev ]      [ Next ]