หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์

เซลเชื้อเพลิงคืออะไร

     เซลเชื้อเพลิงเป็นปฏิกิริยาทางเคมี  (electrochemical)   ซึ่งจะเปลี่ยนโมเลกุลของไฮโดรเจนกับออกซิเจนให้เป็นไฟฟ้ากับความร้อน  มีหน้าที่คล้ายคลึงกับแบตเตอรี่มาก  เมื่อเราใช้แบตเตอรี่จนหมดแล้ว  เราสามารถใช้ไฟฟ้ากระแสตรง ชาร์จหรืออัดไฟฟ้ากลับเข้าไปในขั้วของแบตเตอรี่ได้   เช่นเดียวกันกับในเซลเชื้อเพลิง  ซึ่งภายในใช้ก๊าซออกซิเจนกับไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง เมื่อใช้ก๊าซหมด เราก็สามารถเติมก๊าซโดยอัดก๊าซกลับเข้าไปใหม่

     เซลเชื้อเพลิงเป็นแหล่งพลังงานหนึ่ง  ในแหล่งพลังงานอื่นๆที่มนุษย์รู้จัก   อาทิเช่น  กังหันไอน้ำ    เครื่องจักรแก๊สโซลีน    เครื่องยนต์ดีเซล    และแบตเตอรี่เป็นต้น        โดยเฉพาะเครื่องจักรแก๊สโซลีน  เครื่องยนต์ดีเซล  และกังหันไอน้ำ  เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เครื่องจักรสันดาปภายใน   โดยที่การเผาไหม้เชื้อเพลิงเกิดขึ้นภายในเครื่องจักร   และได้แรงดันของก๊าซจากการเผาไหม้อัดลูกสูบให้เคลื่อนที่  เกิดเป็นงานทางกลศาสตร์ขึ้น   ส่วนแบตเตอรี่จะใช้ปฏิกิริยาทางเคมี  สร้างแรงดันทางไฟฟ้า และจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ หมุนให้เกิดงานทางกลศาสตร์ขึ้น

 

กล่องที่บรรจุเซลเชื้อเพลิงเรียงเป็นชั้นๆ ทำให้ได้แรงดันและกระแสไฟฟ้าที่เพียงพอสามารถนำไปขับเคลื่อนรถยนต์ได้

     เซลเชื้อเพลิงจะให้กระแสไฟฟ้าตรง (Direct  current)  นำไปหมุนมอเตอร์    แสงสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ   

      มีเซลเชื้อเพลิงอยู่หลายประเภท  แต่ละประเภทแยกแยะโดยใช้ปฏิกิริยาเคมีหรือชนิดของอิเล็กโทรไลต์  (electrolyte)  ที่นำไปใช้ในเซลเชื้อเพลิง  เซลเชื้อเพลิงบางประเภทมีขนาดใหญ่  เพื่อจะได้กำลังไฟฟ้ามาก  สามารถนำไปจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับโรงงานได้  แต่บางชนิดทำให้มีขนาดเล็ก เพื่อนำไปให้พลังงานกับยานพาหนะ  ที่ต้องการภาระเบาๆ  หรือถ้ามีขนาดเล็กจนสามารถพกพาได้   ก็สามารถนำไปใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค หรือ โทรศัพท์มือถือได้

     ภายในเซลเชื้อเพลิงมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่สำคัญยิ่ง  สิ่งนั้นเรียกว่า  แผ่นเซลเชื้อเพลิงที่ยอมให้โปรตอนผ่าน(Proton exchange  membrane  fuel cell ) ย่อเป็น  PEMFC  หรือเรียกว่า  แผ่นเซล  PEM  ก็ได้  อุปกรณ์ชิ้นนี้สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง  มันมีหน้าที่ประการใด  เราจะอธิบายในหน้าถัดไป

1. เซลเชื้อเพลิงทำงานอย่างไร

2. เซลเชื้อเพลิงคืออะไร

3. แผ่นเซลเชื้อเพลิงที่ยอมให้โปรตอนผ่าน(Proton exchange  membrane  fuel cell ) 

4. ปัญหาของเซลเชื้อเพลิง

5. ประสิทธิภาพของเซลเชื้อเพลิง

6. ประเภทของเซลเชื้อเพลิง

7. ประยุกต์การใช้เซลเชื้อเพลิง

 
<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >> 
 
 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
ความรู้รอบตัวทั่วไป
ดาราศาสตร์พิศวง 
อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
ว่าวของแฟลงกลิน
ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
เครื่องจักรสเตอริ่ง
ทฤษฎีความอลวน