หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ยุคของเมนดาลีฟ

        เมนดาลีฟได้เขียนน้ำหนักอะตอมและสมบัติทางเคมีของธาตุแต่ละตัวลงบนกระดาษ จากนั้นนำธาตุเหล่านั้นมา เรียงกันตามน้ำหนักอะตอมจากน้อยไปหามากก็ได้พบว่า สมบัติของธาตุมีการซ้ำกันเป็นคาบๆ ตามลำดับการเพิ่มของน้ำหนักอะตอม จึงได้เกิดกฎพิริออดิก(Periodic Law) ขึ้นว่า "สมบัติทางเคมีและทางกายภาพ ของธาตุเป็นพิริออดิกฟังชั่นก์(Periodic function) แบบเป็นคาบๆ กับน้ำหนักธาตุ"

        ต่อมาในปี ค.ศ. 1869 - 1870 จูเลียส โลเธอร์ ไมเออร์(Julius Lother Meyer)นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน และ ดมิตริ อิวาโนวิช เมนดาลีฟ(Dmitri Ivanovich Mendeleev) นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย พบว่า สมบัติของธาตุต่างๆ เช่น จุดหลอมเหลว, จุดเดือด, ความว่องไวในการเข้าทำปฏิ กิริยาจะแปรเป็นช่วงๆตามการเปลี่ยนค่าของน้ำหนักอะตอม คือ สมบัติเหล่านี้จะมีค่าเพิ่มขึ้นแล้วลดลง แล้วเพิ่มขึ้นอีกซ้ำๆ กันเป็นช่วงๆ เมื่อน้ำหนักอะตอมของธาตุเพิ่มขึ้น เรียกว่า สมบัติของธาตุต่างๆ เป็น ฟังก์ชั่น พิริออดิกของน้ำหนักอะตอมของธาตุเหล่านั้น ได้เรียงธาตุตามน้ำหนักอะตอมดังรูป

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

ยุคเริ่มแรกจนถึงเมนดาลีฟ  

ยุคของเมนดาลีฟ

เมนดาลีฟกับไมเออร์

การทำนายของเมนดาลีฟ

ตารางธาตุที่สมบูรณ์

 
 
 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
•เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
•การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
•ความเสถียรภาพของลูกข่าง
•ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
•เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
ความรู้รอบตัวทั่วไป
ดาราศาสตร์พิศวง 
อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
ว่าวของแฟลงกลิน
ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
เครื่องจักรสเตอริ่ง
ทฤษฎีความอลวน