หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์

เมนดาลีฟกับไมเออร์

         ข้อสังเกตุเกี่ยวกับตารางธาตุที่เสนอขึ้นมาในระยะ ค.ศ. 1864 - 1869 เมนดาลีฟ และ ไมเออร์ ได้คิดสร้างตารางธาตุขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในระยะเวลาเดียวกัน จนยากที่จะชี้ชัดลงไปได้ว่าผู้ใดสมควรได้รับการยกย่องว่าบุคคลแรกที่วางหลักการของตารางปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก เมนดาลีฟ ได้เผยแพร่ความคิดของเขาในปี ค.ศ. 1869 ก่อนที่ ไมเออร์ จะพิมพ์ผลงานของเขาออกมา 1 ปี

          ข้อสังเกตุประการที่ 2 คือ ในการจัดตารางธาตุ เมนดาลีฟมิได้ยึดการเรียงตามน้ำหนักอะตอมเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ได้นำความคล้ายคลึงของสมบัติทางเคมีและทางกายภาพมาประกอบพิจารณา

         เนื่องจากสมัยนั้นยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างของอะตอมและเรื่องไอโซโทป เมนดาลีฟจึงไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดต้องเรียงแบบนั้น ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความสับสน เพราะไม่มีเกณฑ์ที่แน่นอนในการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ

        ข้อสังเกตุประการที่ 3 เมนดาลีฟได้ตระหนักว่ายังมีธาตุเป็นจำนวนมากที่ยังไม่มีการค้นพบจึงเว้นที่ว่างทิ้งไว้ในตารางธาตุ แต่โดยที่ตำแหน่งในตารางธาตุมีความสัมพันธ์กับสมบัติทั้งทางกายภาพและทางเคมีของธาตุ จึงทำให้เมนดาลีฟสามารถทำนายธาตุเหล่านั้นได้ล่วงหน้า

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

ยุคเริ่มแรกจนถึงเมนดาลีฟ  

ยุคของเมนดาลีฟ

เมนดาลีฟกับไมเออร์

การทำนายของเมนดาลีฟ

ตารางธาตุที่สมบูรณ์

 
 
 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
•เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
•การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
•ความเสถียรภาพของลูกข่าง
•ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
•เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
ความรู้รอบตัวทั่วไป
ดาราศาสตร์พิศวง 
อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
ว่าวของแฟลงกลิน
ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
เครื่องจักรสเตอริ่ง
ทฤษฎีความอลวน