หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์

การทำนายของเมนดาลีฟ

         จากตารางนี้ Mendeleev สามารถกำหนดตำแหน่งที่อยู่ของธาตุที่ยังไม่ได้ค้นพบไว้ในช่องว่างที่เว้นไว้ในตารางธาตุอย่างแน่นอน พร้อมทั้งทำนายสมบัติของธาตุเหล่านั้นไว้ด้วย เช่น เรียกธาตุที่ยังไม่ได้ค้นพบที่มีน้ำหนักอะตอม 44, 68 และ 72 ว่า Eka-boron, Eka-aluminium และ Eka-silicon ตามลำดับ ซึ่งต่อมานักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังได้ค้นพบธาตุทั้งสามนี้ และได้ตั้งชื่อธาตุเหล่านี้ใหม่ว่า สแคนเดียม (Sc) แกลเลียม (Ga) และ เจอร์เมเนียม (Ge) จากการที่ Mendeleev ทำนายสมบัติของธาตุ Eka-silicon ไว้ปรากฎว่าถูกต้องใกล้เคียงมากกับธาตุเจอร์เมเนียมที่ได้ค้นพบภายหลัง ดังนี้

        นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า Mendeleev จัดตารางธาตุโดยคำนึงถึงสมบัติที่คล้ายกันเป็นหลักประกอบด้วย แม้ว่าจะขัดกับหลักเกณฑ์การเรียงธาตุตามค่าน้ำหนักอะตอมบ้างก็ตาม เช่น ไอโอดีน ถึงแม้จะมีน้ำหนักอะตอมน้อยกว่าเทลลูเรียม แต่ Mendeleev ได้จัดตำแหน่งที่อยู่จริงในตารางธาตุไว้หลังเทลลูเรียม เป็นต้น

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

ยุคเริ่มแรกจนถึงเมนดาลีฟ  

ยุคของเมนดาลีฟ

เมนดาลีฟกับไมเออร์

การทำนายของเมนดาลีฟ

ตารางธาตุที่สมบูรณ์

 
 
 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
•เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
•การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
•ความเสถียรภาพของลูกข่าง
•ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
•เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
ความรู้รอบตัวทั่วไป
ดาราศาสตร์พิศวง 
อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
ว่าวของแฟลงกลิน
ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
เครื่องจักรสเตอริ่ง
ทฤษฎีความอลวน