การเกิดของผลึก

                 ผลึกคือ การเกาะเกี่ยวของโมเลกุลอย่างเป็นระบบ เกิดเป็นโครงสร้างที่มีความแน่นอน  และมีระเบียบ  รูปร่างของผลึกที่เล็กสุด  เรียกว่ายูนิตเซล  ซึ่งเมื่อก่อตัวขึ้นเป็นผลึกที่มีขนาดใหญ่แล้วจะมีรูปร่างเหมือนกับผลึกขนาดเล็ก

คลิกที่รูปภาพคุณจะได้เห็นการเกิดของผลึก

การเติบโตของผลึกเกลือ  ให้เราละลายเกลือในน้ำร้อน และปล่อยให้เย็น

Bryan Aivazian, TERC

การเติบโตของผลึก pentacene  ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

IBM Research

 

   

หน้า

  1. เกล็ดหิมะ

  2. เกล็ดหิมะกำลังโต

  3. ผลึกที่พบบนพื้นโลก

  4. การเกิดของผลึก

  5. ผลึกใส

  6. โครงผลึกแบบอื่น

  7. เติบโตในที่จำกัด

  8. เราสามารถควบคุมได้

  9. การทดลอง

  10. Pentacene


 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์