ผลึกใส

                 ภาพทางซ้ายเป็นรูปของผลึกเกลือ  (โซเดียมคลอไรด์)  มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์  

          ภาพจำลองทางด้านขวา แสดงถึงการจัดเรียงตัวของโมเลกุล โซเดียม กับคลอรีน  ประกอบขึ้นเป็นยูนิตเซล

ผลึกเกลือที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ

Smithsonian Institution

Jennifer Loomis, TERC

คลิกที่ลูกศร  คุณสามารถหมุนโครงผลึกของเกลือได้ทุกมุม

 

   

หน้า

  1. เกล็ดหิมะ

  2. เกล็ดหิมะกำลังโต

  3. ผลึกที่พบบนพื้นโลก

  4. การเกิดของผลึก

  5. ผลึกใส

  6. โครงผลึกแบบอื่น

  7. เติบโตในที่จำกัด

  8. เราสามารถควบคุมได้

  9. การทดลอง

  10. Pentacene


 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์