โครงผลึกแบบอื่น

              คลิกที่ลูกศรคุณสามารถหมุนโครงผลึกได้ทุกมุม

ภาพ มิติของโครงผลึกตะกั่วซัลไฟด์

ภาพ มิติของผลึกควอทซ์

Jennifer Loomis, TERC

 

   

หน้า

  1. เกล็ดหิมะ

  2. เกล็ดหิมะกำลังโต

  3. ผลึกที่พบบนพื้นโลก

  4. การเกิดของผลึก

  5. ผลึกใส

  6. โครงผลึกแบบอื่น

  7. เติบโตในที่จำกัด

  8. เราสามารถควบคุมได้

  9. การทดลอง

  10. Pentacene

 


 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์