เติบโตในที่จำกัด

        ผลึกเริ่มโตจากผลึกเล็กๆก่อน  ซึ่งมีเกิดขึ้นหลายแห่งในของเหลว  เมื่อโตขึ้นมันจะเข้าชิดกันเกิดเป็นขอบเกรนขึ้น

             คลิกที่ลูกศรคุณจะได้เห็นภาพการเติบโตของผลึก  จนไปสุดด้านข้างของภาชนะ

ภาพการเติบโตของผลึกเล็กๆ เมื่อโตขึ้นไปชิดกันเกิดเป็นขอบเกรนขึ้น

Tara DeMarco, TERC

ผลึกของ Pentacene  เติบโตในภาชนะ

IBM Research

 

   

หน้า

  1. เกล็ดหิมะ

  2. เกล็ดหิมะกำลังโต

  3. ผลึกที่พบบนพื้นโลก

  4. การเกิดของผลึก

  5. ผลึกใส

  6. โครงผลึกแบบอื่น

  7. เติบโตในที่จำกัด

  8. เราสามารถควบคุมได้

  9. การทดลอง

  10. Pentacene

 


 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์