เราสามารถควบคุมได้หรือไม่

     ให้ทดลองละลายเกลือลงในน้ำอุ่น   และทำให้น้ำระเหยโดยใช้ความร้อน  ถ้าน้ำระเหยจนงวดไปเรื่อยๆผลึกเกลือจะเกิดขึ้น  ตรงนี้สำคัญมาก   ถ้าเราควบคุมให้น้ำค่อยๆระเหย  เช่น ใช้เวลานานเป็นอาทิตย์หรือเดือนขึ้นไป   ผลึกที่ได้จะเติบโตขึ้นเป็นผลึกขนาดใหญ่    และเมื่อน้ำระเหยออกไปหมดแล้ว  เราจะได้ผลึกที่เป็นสี่เหลี่ยมก้อนใหญ่   แต่ถ้าเราทำให้น้ำระเหยอย่างรวดเร็ว  ผลึกเกลือที่ได้ไม่สามารถเกิดขึ้นเป็นผลึกขนาดใหญ่ได้ จะได้เป็นผงเกลือแทน 

     ตัวอย่างบนแสดงให้เห็นว่า  อัตราการระเหยมีผลต่อขนาดของผลึก  และสามารถควบคุมการเติบโตของผลึกได้  

     คุณคิดว่ามีปัจจัยอื่นอีกหรือไม่ ที่มีผลต่อการเติบโตของผลึก

 

   

หน้า

  1. เกล็ดหิมะ

  2. เกล็ดหิมะกำลังโต

  3. ผลึกที่พบบนพื้นโลก

  4. การเกิดของผลึก

  5. ผลึกใส

  6. โครงผลึกแบบอื่น

  7. เติบโตในที่จำกัด

  8. เราสามารถควบคุมได้

  9. การทดลอง

  10. Pentacene


 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์