เซลล์สุริยะรูปแบบใหม่

      นักวิทยาศาสตร์จาก Bell Laboratories in Murray Hill มลรัฐ New Jersey สหรัฐอเมริกา ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสารประกอบตัวใหม่ ซึ่งนำมาใช้ทดแทนซิลิคอนและมีราคาถูก ชื่อว่า "pentacene" เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ สารนี้สามารถดูดซับเอาพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ได้แล้ว สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เหมือนกับซิลิคอน ในขบวนการ photovoltaic ทำให้สามารถนำมาใช้เคลือบลงบนวัสดุ อย่างเช่น พลาสติกที่มีความยืดหยุ่น เพื่อทำเป็นเซลล์สุริยะราคาถูก
 

ภาพวีดีโอการเกิดผลึกบนผิวซิลิคอน

การเติบโตของผลึก pentacene  ในช่วงแรก การเติบโตของผลึก pentacene  ในช่วงสอง การเติบโตของผลึก pentacene  ในช่วงที่สาม

 

   

หน้า

  1. เกล็ดหิมะ

  2. เกล็ดหิมะกำลังโต

  3. ผลึกที่พบบนพื้นโลก

  4. การเกิดของผลึก

  5. ผลึกใส

  6. โครงผลึกแบบอื่น

  7. เติบโตในที่จำกัด

  8. เราสามารถควบคุมได้

  9. การทดลอง

  10. Pentacene


 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์