ระเบิดรุ่นถัดไป

         อดีตนักออกแบบอาวุธแห่ง  Los Alamos   ได้วางแนวคิดไว้  อาวุธนิวเคลียร์รุ่นใหม่จะใช้ระบบการทะลวงพื้นผิว  เพื่อส่งหัวจรวดนิวเคลียร์ขนาดเล็ก  ไปยังเป้าหมายที่ซ่อนอยู่ลึกล้ำใต้ดิน  การเล็งเป้าหมายได้อย่างแม่นยำทำให้พลังการระเบิดเล็กน้อยก็พอเพียงแล้ว   แต่การสร้างอาวุธนิวเคลียร์ขนาดเล็กนั้น  มีอุปสรรคทางด้านกายภาพและกฎหมาย  

        ปัญหาทางด้านกายภาพคือ   เมื่อขนาดของอาวุธลดลงถึงจุดหนึ่ง   ความแน่นอนของตัวจุดชนวนนิวเคลียร์จะลดลงเป็นเงาตามตัว  ปริมาณของวัสดุที่กระจายตัวออกมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ของนิวเคลียร์นั้น จะต้องอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม  แต่การทดลองในช่วงทศวรรษ  1950   ถึง  1960   ได้ค้นพบว่า  หัวรบที่มีขนาดเล็กกว่า  1  กิโลตัน  จะมีความแน่นอนต่ำลงตามขนาดที่ลดลงด้วย   เหตุนี้เอง   บรรดานักออกแบบอาวุธ จึงไม่คิดว่า หัวรบอย่าง  W54  ที่เคยใช้กับจรวดนิวเคลียร์ "เดวี่  คร็อกเก็ต"  จะทะลุทะลวงได้ดี  ด้วยว่า  W54  นั้นเมื่อบรรจุระเบิด  10   ตันเข้าไป   เคยใช้ยิงด้วยปืนครกของหน่วยรถถังโซเวียต  ผ่านเยอรมันนี

           นักวิทยาศาสตร์อาวุธบอกว่า  การคิดค้นอาวุธที่ใช้ปริมาณระเบิดน้อยเป็นพิเศษนั้นไม่ได้ใช้วิทยาการขั้นสูงมากมาย  แต่เป็นปัญหาด้านกฎหมาย เนื่องอาจวิตกว่า อาจทำให้เกิดการผลิตอาวุธนิวเคลียร์แบบพกพา  ขึ้นอย่างแพร่หลายได้  ในปี  ค.ศ.  1994   ืทางรัฐสภาของสหรัฐจึงสั่งให้ห้องทดลองหยุดการวิจัยและพัฒนา

นำมาจาก  Popular Mechanics  เมษายน  2003  ขอบคุณมากครับ

1. บทนำ

2.  ระเบิดรุ่นต่อไป

3. ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>
 

ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานได้อย่างไร

            คุณคงเคยได้ยินระเบิดอะตอม  ที่ชื่อว่า เจ้าหมูอ้วน  (FAT  MAN)  กับเจ้าหนูน้อย  (Little BOY)  ที่อเมริกาไปหย่อนลงที่เมืองฮิโรชิมา กับนางาซากิ ในประเทศญี่ปุ่น  มาบ้างแล้ว  แรงระเบิด และอำนาจการทำลายมากมายแค่ไหนนั้น  เราจะอธิบายกันในภายหลัง  ตอนนี้เราจะเรียนรู้การทำงานของระเบิดนิวเคลียร์ก่อน  ดูว่ากลไกพื้นฐานเป็นอย่างไร

ฟิสิกส์ของนิวเคลียร์

        แรงนิวเคลียร์เป็นแรงพื้นฐานชนิดหนึ่งของธรรมชาติ  และมีขนาดมากมายมหาศาล  เพราะแรงนี้ดึงดูดโปรตอน  และนิวตรอน  ให้อยู่ในนิวเคลียสของอะตอมได้    เราสามารถนำพลังงานนี้ออกมาได้  โดยใช้วิธี 2 วิธีดังนี้

  • ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่น     เป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวเคลียสของอะตอมแตกออก และปลดปล่อยอนุภาคนิวตรอนออกมา  วิธีนี้ใช้ได้กับไอโซโทปของยูเรเนียม-235    ยูเรเนียม-233   หรือพลูโตเนียม-239

  • ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่น    เป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวเคลียสของอะตอมขนาดเล็ก 2 อันมารวมตัวกันเป็นอะตอมขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม   อะตอมขนาดเล็กส่วนใหญ่จะใช้ไอโซโทปของไฮโดรเจน (ดิวทีเรียม , ทริเทียม)  ส่วนอะตอมขนาดใหญ่ที่ได้คือ ฮีเลียม  ซึ่งเป็นกลไกเดียวกันกับดวงอาทิตย์ที่ให้พลังงานออกมาอยู่ตลอดเวลา  (ฟิสิกส์ราชมงคล)

อ่านต่อครับ

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์