เวลาคืออะไร

ข้อสอบเอนทรานซ์
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

 
ธรรมชาติมหัศจรรย์
บทความพิเศษ
 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       จนบัดนี้เชื่อว่ายังไม่มีมนุษย์คนใดในโลกนี้  สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่า  เวลาคืออะไร อย่างไรก็ตามเพื่อให้เราสามารถเข้าใจได้ในระดับหนึ่ง  มนุษย์จึงสร้างกติกา และนิยามเวลาขึ้น  เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเข้าใจได้ร่วมกัน  โดยการกำหนดว่า ใน 1 วัน แบ่งออกเป็น  24  ชั่วโมง    และเนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเอง จึงไม่ทราบว่า ตรงจุดไหนเป็นจุดเริ่มต้นและตรงจุดไหนเป็นจุดสิ้นสุด   จึงได้กำหนดจุดตั้งต้น ไว้ที่เมืองกรีนิช  เรียกว่า เวลา  GMT    ประเทศไทยตั้งอยู่ในโซนที่ห่างจากเมืองกรีนิชเป็นเวลา  + 7  ชั่วโมง   

  ตัวเปลี่ยนเวลาอินเตอร์เน็ต
If it is
 
 @ 
 
in
 
 
it is
 
 
 
JavaScript must be enabled
 

ตัวเปลี่ยนเวลาโลก
If it is
 
 
in
 
 
What time is it in
 
 
 
 
 
 
internet time
 
 
JavaScript must be enabled
 


    

       ให้ทดลองลากเมาส์เลื่อนไปยังโซนต่างๆของโลก จะเห็นบริเวณที่เมาส์เลื่อนไปถึงเปลี่ยนเป็นสีเขียว  ให้เลื่อนไปยังโซนของประเทศไทย  เมื่อบริเวณนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้ว  ด้านล่างที่เป็นบริเวณสีแดง  ปรากฏเป็น  GMT + 7   และให้ลองเลื่อนมาส์มาที่จุดแดงของเมืองโฮจิมินส์   บริเวณสีแดงจะปรากฏเป็น  GMT +  6.46  ซึ่งมีค่าละเอียดกว่า 

เวลาอินเตอร์เน็ต

          เวลาอินเตอร์เน็ตถูกสร้างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงโซนต่างๆ   โดยการกำหนดว่า ใน  1 วัน  หรือ  24  ชั่วโมง  ให้มีจำนวน  1000 บีตส์  (Beats)  ดังนั้น  1  บีตส์จะเท่ากับ  1.44  นาที   =   1 + 44/100   =   1  นาที   26.4  วินาที   ที่กรุงเทพเราเริ่ม 0  บีตส์ ที่    6.00  A.M.  หรือ  6  โมงเช้า   สมมติว่าคุณดูนาฬิกาว่าเป็นเวลา  8.00 A.M. หรือ  8 โมงเช้า  เวลานี้จะห่างจาก  6  โมงเช้าอยู่  2  ชั่วโมง  ให้คุณคำนวณหาเวลาอินเตอร์เน็ตดังนี้    =    (2x60)/1.44    =   84   บีตส์  ใส่ลงในช่องว่าง    ดังรูป

           คุณจะได้เวลาในกรุงเทพเป็น  8  โมงเช้าดังรูป  ลองทดลองเล่นดูนะครับ   

ตัวอย่าง   เวลาอินเตอร์เน็ต   เท่ากับ  500  ในกรุงเทพเป็นเวลาเท่าไร ?

วิธีใช้ช่องตัวเปลี่ยนเวลาโลก  

          ถ้าคุณอยู่ที่กรุงเทพเป็นเวลา  8 โมงเช้า  อยากทราบว่าเวลาในกรุงปักกิ่ง (Beijing)  เป็นเท่าไร  ให้กดตามรูปข้างล่างนี้  

          นำค่าของเวลาอินเตอร์เน็ตคือ  84  ไปใส่ในตารางแรก คุณก็สามารถทราบเวลาที่กรุงปักกิ่งได้  เท่านี้คุณก็สามารถสนุกกับเวลาได้อย่างเพลิดเพลิน

ตัวอย่าง   ถ้าเวลาของกรุงเทพเป็น   16.00  จงหาว่าเวลาของกรุงโตเกียว  เจ้าภาพแข่งขันฟุตบอลโลกปี  2002  เป็นเวลาเท่าไร  และเวลาอินเตอร์เน็ตเป็นเท่าไร  อยู่ในวันเดียวกันหรือไม่  ?