10 คู่หูสุดยอดของสัตว์โลก
 
อันดับที่สิบ
 
         ทุกวันนี้โลกเรามีแต่ข่าวตึงเครียดฟังแล้วน่ากลุ้มใจ ฟิสิกส์ราชมงคลจึงขอนำเอาเรื่องราวเบาสมองเพลิดเพลินน่ารัก ๆ มาให้แฟนแฟนอ่าน และอะไรเล่าจะน่ารักยิ่งไปกว่าสัตว์โลกทั้งหลาย โดยเฉพาะการเกื้อกูลอาศัยซึ่งกันและกันในรูปแบบที่น่าประหลาดเหลือเชื่อ ซึ่งมีผู้จัดอันดับสุดยอดความอัศจรรย์นี้ไว้ 10 คู่ด้วยกันดังต่อไปนี้ครับ

         อันดับสิบ จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวห้วงสมุทรแปซิฟิก ในช่วงปี ค.ศ.1980 มีนักวิทยาศาสตร์ 2 ท่านได้ค้นพบกับความสัมพันธ์พิสดารระหว่างปลาที่เรียกกันว่า สแนปเปอร์ หรือ ปลางับ กับสัตว์จิ๋ว ๆ จำพวกพยาธิ โดยพยาธิเหล่านี้จะอาศัยอยู่ในปากปากเท่านั้น ไม่ได้อาศัยอยู่เฉย ๆ นะครับ ดันเกาะดูดเลือดที่ลิ้นปลาเป็นอาหารอีกด้วย มิช้ามินานลิ้นปลาก็หมดสภาพและหลุดไป เจ้าพยาธิก็เลยทำหน้าที่แทนลิ้นช่วยปลากลืนอาหาร

         ความจริงว่าไปแล้ว ปลามันไม่ได้ต้องการเจ้าพยาธินี้หรอกครับ เป็นการหาประโยชน์ของเจ้าพยาธิฝ่ายเดียว มิหนำซ้ำพอพยาธิตาย เจ้าปลาก็ต้องเด็ดสะมอเร่ไปด้วย

         มีเพื่อนหยั่งงี้ ไม่มีซะดีกว่า จึงจัดเป็นอันดับโหล่

นำมาจาก ไทยรัฐ  ซันเดย์ สเปเชียล   อาทิตย์ที่  19  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549  แรม ค่ำ เดือน ปีระกา
 
กลับหน้าก่อน   กลับหน้าแรก    ไปหน้าถัดไป
หน้าที่
  1. อันดับที่สิบ
  2. อันดับที่เก้า
  3. อันดับที่แปด
  4. อันดับที่เจ็ด
  5. อันดับที่หก
  6. อันดับที่ห้า
  7. อันดับที่สี่
  8. อันดับที่สาม
  9. อันดับที่สอง
  10. อันดับที่หนึ่ง
 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์