อันดับที่แปด
 
            อันดับแปด เรารู้กันดีว่า เจ้าสัตว์น้ำที่เรียกกันว่าปูเสฉวนนั้น จะเข้าไปอาศัยอยู่ในเปลือกหอยเปล่า ๆ ที่มีน้ำหนักเบา เพื่อหลบให้พันภัยศัตรูโดยเฉพาะปลาหมึก ซึ่งชอบเขมือบมันยิ่งนัก แต่กระนั้นเจ้าปูเสฉวนก็ยังไม่มั่นใจในความปลอดภัย จึงเสาะหาพันธมิตรมาช่วยคุ้มครองอีกต่อหนึ่ง นั่นคือดอกไม้ทะเล ซึ่งหนวดของมันประกอบด้วยเซลล์ที่มีพิษ วิธีการสร้างพันธมิตรของเจ้าปูก็คือ ค่อย ๆ เอาดอกไม้ทะเลที่มีรูปร่างเหมือนพืช แต่แท้จริงเป็นสัตว์มาบรรจงติดตั้งบนหลังเปลือกหอยที่มันอาศัยจากนั้นเก็บบรรทุกดอกไม้ทะเลติดไปทุกหนแห่งเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน ส่วนดอกไม้ทะเลก็ได้อาศัยเศษอาหารที่เจ้าปูกินเหลือไว้

             เป็นค่าจ้างการเป็นบอดี้การ์ดเคลื่อนที่

 

นำมาจาก ไทยรัฐ  ซันเดย์ สเปเชียล   อาทิตย์ที่  19  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549  แรม ค่ำ เดือน ปีระกา
 
กลับหน้าก่อน   กลับหน้าแรก    ไปหน้าถัดไป
หน้าที่
  1. อันดับที่สิบ
  2. อันดับที่เก้า
  3. อันดับที่แปด
  4. อันดับที่เจ็ด
  5. อันดับที่หก
  6. อันดับที่ห้า
  7. อันดับที่สี่
  8. อันดับที่สาม
  9. อันดับที่สอง
  10. อันดับที่หนึ่ง
 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์