อันดับที่ห้า
 
          อันดับห้า นกมธุรสมัคคุเทศก์ หรือ ฮันนี่ย์ไก๊ด์ ชอบกินรวงผึ้งเป็นนักหนา แต่มันไม่สามารถฟันฝ่าทะลุฝูงผึ้งเข้าไปได้ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากสัตว์ที่ชอบกินน้ำผึ้งเหมือนกันนั่นคือ ตัวตุ่นกินผึ้งโดยเมื่อเจ้านกไปพบรังผึ้งที่ไหน มันก็จะบินมาตามเจ้าตุ่น “เจอรังผึ้งแล้วโว้ย ไปเร้ว เจ้าตุ่นก็จะตามเจ้านกไปและใช้กรงเล็บอันแข็งแรงของมันฉีกทลายรังผึ้งมาเคี้ยวกินอย่างเอร็ดอร่อย

           ฝ่ายเจ้านกนำทางก็จะจิกกินน้ำหวานและตัวอ่อนผึ้งไปพร้อม ๆ กับเจ้าตุ่น แต่ตัวมันเล็กกว่าจึงไม่ตกเป็นเป้าโจมตี มีบางครั้งเหมือนกันที่เจ้านกนำทางพบรังผึ้งแล้วตามหาเจ้าตุ่นไม่เจอ มันจึงจำเป็นต้องหาพันธมิตรใหม่ นั่นคือมนุษย์!ชนเคนยารู้จักเจ้านกนี้ดีและจะตามมันไป ทั้งนี้ หลังจากที่พวกเขาจัดการกับรังผึ้งได้แล้ว ก็จะแบ่งรังผึ้งส่วนหนึ่งเป็นค่าตอบแทนให้กับนก

           ไม่งั้นคราวหน้าไม่มาตามนะ จะบอกให้

 

นำมาจาก ไทยรัฐ  ซันเดย์ สเปเชียล   อาทิตย์ที่  19  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549  แรม ค่ำ เดือน ปีระกา
 
กลับหน้าก่อน   กลับหน้าแรก    ไปหน้าถัดไป
หน้าที่
  1. อันดับที่สิบ
  2. อันดับที่เก้า
  3. อันดับที่แปด
  4. อันดับที่เจ็ด
  5. อันดับที่หก
  6. อันดับที่ห้า
  7. อันดับที่สี่
  8. อันดับที่สาม
  9. อันดับที่สอง
  10. อันดับที่หนึ่ง
 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์