อันดับที่สาม
 
         อันดับสาม ว้าย ! ทาแรนทูลา แมงมุมแม่ม่ายดำพิษร้ายกาจที่สุด ยังมีใครอยากเป็นเพื่อนคู่หูอีกด้วยเรอะ สัตว์ทุกตัวเป็นอาหารของมันได้ทั้งนั้นตั้งแต่นก หนู หรือแม้กระทั่งงูพิษ เจ้าทาแรนทูลาจะใช้เขี้ยวยาวครึ่งนิ้วของมันงับแล้วปล่อยพิษที่ทำให้เหยื่อของมันเป็นง่อยไปในทันที พิษของมันยังมีเอนไซม์ที่ย่อยสลายอวัยวะภายในของงูให้กลายเป็นของเหลว เพื่อว่ามันจะได้ดูดกินอย่างอร่อยนอกจากนี้ กบก็ยังเป็นอาหารโปรดอย่างหนึ่งของทาแรนทูลา แล้วไฉนในโพรงของเจ้าแมงมุมพิษฉกาจตัวนี้จึงมีกบแก่ ๆ ตัวหนึ่งนั่งอยู่ใกล้ ๆ กับรังไข่ของเจ้าแมงมุมเล่า!?

          อ๋อ-เจ้ากบแก่ตัวนี้ทำหน้าที่พ่อบ้านให้เจ้าแมงมุมครับ มันจะคอยเฝ้าพิทักษ์ไข่แมงมุงไว้ไม่ว่ามดหรือแมลงใดที่บุกรุกเข้ามาจะโดยเจ้ากบแก่จับกินหมด ส่วนเจ้ากบเองก็สามารถอาศัยอยู่ในโพรงแมงมุมได้อย่างไร้ศัตรู ก็ใครเล่าจะหาญบุกรังทาแรนทูลา

 

นำมาจาก ไทยรัฐ  ซันเดย์ สเปเชียล   อาทิตย์ที่  19  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549  แรม ค่ำ เดือน ปีระกา
 
กลับหน้าก่อน   กลับหน้าแรก    ไปหน้าถัดไป
หน้าที่
  1. อันดับที่สิบ
  2. อันดับที่เก้า
  3. อันดับที่แปด
  4. อันดับที่เจ็ด
  5. อันดับที่หก
  6. อันดับที่ห้า
  7. อันดับที่สี่
  8. อันดับที่สาม
  9. อันดับที่สอง
  10. อันดับที่หนึ่ง
 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์