อันดับที่สอง
 
         อันดับสอง มดตัวน้อย ๆ นั้นใคร ๆ ก็รู้ว่ามันมีพละกำลังสามารถลากศัตรูที่หนักกว่ามันถึง 20 เท่า เอาไปเก็บเป็นเสบียงไว้ในรังได้อย่างสบาย ๆ ประดาแมลงทั้งหลายล้วนหวั่นเกรงมันนัก อ้าว-แล้วหนอนตัวนั้นคลานกระดืบๆอยู่กับกิ่งไม้ใกล้ ๆรังมดได้ไง! ไม่รู้จักมัจจุราชหรือไง?

         คำตอบคือ มีหนอนพิเศษชนิดหนึ่งซึ่งสามารถปล่อยสารเคมีไร้กลิ่นที่เป็นสารเสน่ห์หรือฟีโรโมนพอเจ้ามดสูดสารนั้นเข้าไปก็จะเกิดอาการงงงวยพิศวาศซาบซ่านพากันมาเฝ้าปกป้องพิทักษ์เจ้าหนอน ส่วนเจ้าหนอนก็จะบีบน้ำหวานออกมาจากต่อมที่ปลายก้นของมันให้เจ้ามดลิ้มรส เล่นเอาเจ้ามดหลงใหลจนไม่เป็นอันไปทำหน้าที่ของมัน ยิ่งไปกว่านั้น พวกมันยังช่วยกันสร้างรังให้เจ้าหนอนได้อยู่อาศัยอีกด้วยแน่ะ มันจะเอาใบไม้มาประสานด้วยยางเหนียวจากตัวอ่อนของมันจนเป็นรัง แล้วเชื้อเชิญเจ้าหนอนให้เข้าไปนิทราอย่างสุขารมณ์ อะไรจะปานนั้น

 

 

นำมาจาก ไทยรัฐ  ซันเดย์ สเปเชียล   อาทิตย์ที่  19  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549  แรม ค่ำ เดือน ปีระกา
 
กลับหน้าก่อน   กลับหน้าแรก    ไปหน้าถัดไป
หน้าที่
  1. อันดับที่สิบ
  2. อันดับที่เก้า
  3. อันดับที่แปด
  4. อันดับที่เจ็ด
  5. อันดับที่หก
  6. อันดับที่ห้า
  7. อันดับที่สี่
  8. อันดับที่สาม
  9. อันดับที่สอง
  10. อันดับที่หนึ่ง
 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์