ดวงตามนุษย์

      ดวงตามนุษย์มีรูปร่างคล้ายคลึงกับดวงตาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ และดวงตาแต่ละข้างก็มองเห็นต่างกันเล็กน้อยอย่างไรก็ตามสมองจะทำหน้าที่รวมภาพที่มองเห็นจากตาทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อให้เราเห็นภาพที่เรามองเห็นจริง

      ถ้าเราเพ่งมองวัตถุที่อยู่ตรงหน้า เราจะมองเห็นกลางภาพได้ชัดที่สุด ขณะที่ขอบรอบๆ จะเบลอ จุดตรงกลางที่เราเห็นชัดที่สุดนี้ก็คือจุดที่ภาพจากดวงตาทั้งสองข้างเหลื่อมทับกัน เราเรียกการมองเห็นแบบนี้ว่า การมองเห็นด้วยสองตา

       สัตว์ต่างๆ ที่ดวงตาที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันของมัน บางชนิดก็มีดวงตาคล้ายกับเรา แต่บางชนิดก็มีดวงตาที่ต่างจากมนุษย์มาก โลกที่เราเห็นนั้นจะคล้ายกันกับโลกที่กอริลล่ามองเห็นเป็นอย่างมาก แต่สำหรับเหล่าผึ้งแล้ว โลกจะดูต่างออกไป สัตว์บางชนิดมีสายตาดีกว่าเรามาก กระนั้นก็จะมีสัตว์อีกหลายชนิดมีสายตาแย่กว่าเรา หรือบางชนิดก็ไม่มีดวงตาเลยด้วยซ้ำ

   การมองเห็นด้วยสองตา ช่วยให้นักเทนนิสคนนี้กะทิศทาง ระยะทางและความเร็วของลูกเทนนิสได้ การมองเห็นด้วยสองตา มีความสำคัญพอๆ กับการกะระยะทางในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น การหยิบแก้วน้ำ เป็นต้น

 

ของสำนักพิมพ์หิ่งห้อย  รูปเล่มและปกโดย  :KONHOY  GRAPHIC  TEAM  ฟิสิกส์ราชมงคล ขอขอบคุณครับ

หน้าที่

 1. ดวงตามนุษย์
 2. การมองเห็นในเวลากลางคืน
 3. ดวงตาที่ระแวดระวังอันตราย
 4. มองหาอาหาร
 5. จากอากาศ
 6. เปลือกตาที่สาม
 7. มองเห็นได้ด้วยแสงล่องหน
 8. ดวงตาในดวงตา
 9. มุมมองใต้น้ำ
 10. มองเห็นในน้ำและอากาศ
 11. ดวงตาที่เปลี่ยนไป
 12. ดวงตาหลายดวง
 13. ไม่มีดวงตา
 14. หมายเหตุสำหรับผู้ใหญ่

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าสารบัญธรรมชาติมหัศจรรย์ ฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์