มองเห็นได้ด้วยแสงล่องหน

     

       

          ผึ้งที่ใช้ทิศทางของดวงอาทิตย์นำทางทั้งไปและกลับรัง พวงมันสามารถบอกได้ว่าดวงอาทิตย์อยู่ทางไหนแม้ในวันที่ท้องฟ้ามีเมฆมาก

       

       ดอกไม้ที่เรามองเห็น (ซ้าย)    ดอกไม้ที่ผึ้งมองเห็น (ขวา)   สังเกต  จุดตำหนิที่  แสงอัลตร้าไวโอเลตหรือแสงเหนือม่วงดึงดูด ความสนในจากแมลง          

           แม้ว่าเราจะมองไม่เห็นแสงเหนือม่วง แต่ยังมีสัตว์อีกเป็นจำนวนมากที่มองเห็นมัน โลกที่หลากสีสันของเราจะดูต่างออกไปในสายตาแมลง รวมถึงผึ้งด้วย  ดอกไม้บางชนิดก็มีตำหนิเหล่านี้จะดึงดูดแมลงมาสู่เกสรและน้ำหวานที่อยู่กลางดอกไม้

            งูบางชนิดสามารถจับคลื่นความร้อนซึ่งจะจับความร้อนที่เป็นแสงอินฟราเรดจากร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ งูสามารถมองเห็นภาพความร้อนของเหยื่อที่มันจับตามองอยู่ การมองเห็นคลื่นความร้อนนี้ก็เหมือนกับการมีดวงตาพิเศษ ปัจจุบันเรามีกล้องแบบพิเศษ ที่สามารถจับความร้อนจากผู้คนที่ติดอยู่ในซากอาคารถล่มด้วย

 

 

            มนุษย์มีสายตาดีเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ แสงอาทิตย์ประกอบขึ้นด้วยสีสันต่างๆ สีเหล่านี้ไล่ตั้งแต่สีม่วงไปจนถึงสีแดง กระนั้นไม่ใช่ว่าสัตว์ทุกชนิดจะมองเห็นสีต่างๆ เหมือนกันหมด ดังนั้นพวกมันจึงมองเห็นโลกต่างไปจากเรา

สีที่มนุษย์มองเห็น

ภาพแสดงสีต่างๆ ของแสง

          โพรงที่ไวต่อความร้อนที่อยู่ตรงหน้าดวงตาของงูพิษที่จะบอกทิศทางและระยะของวัตถุที่มีความร้อนให้งูทราบ ประสาทรับความร้อนของงูเป็นประสาทที่ไวที่สุดจนเป็นที่รู้กันในอาณาจักรสัตว์ช่วยให้งูตัวนี้จับเหยื่อในที่มืดสนิทได้

ของสำนักพิมพ์หิ่งห้อย  รูปเล่มและปกโดย  :KONHOY  GRAPHIC  TEAM  ฟิสิกส์ราชมงคล ขอขอบคุณครับ

หน้าที่

 1. ดวงตามนุษย์
 2. การมองเห็นในเวลากลางคืน
 3. ดวงตาที่ระแวดระวังอันตราย
 4. มองหาอาหาร
 5. จากอากาศ
 6. เปลือกตาที่สาม
 7. มองเห็นได้ด้วยแสงล่องหน
 8. ดวงตาในดวงตา
 9. มุมมองใต้น้ำ
 10. มองเห็นในน้ำและอากาศ
 11. ดวงตาที่เปลี่ยนไป
 12. ดวงตาหลายดวง
 13. ไม่มีดวงตา
 14. หมายเหตุสำหรับผู้ใหญ่

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าสารบัญธรรมชาติมหัศจรรย์ ฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์