ทองคำเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่รู้จักตั้งแต่ 3,000 ปีก่อคริตศักราช คำว่า "Gold" นั้น มาจากคำภาษาอังกฤษคือ 'Geolo' แปลว่าทองเหลือง ส่วนสัญลักษณ์ทาง วิทยาศาสตร์ของธาตุทองคำ "Au" มาจากคำภาษาลาติน "Aurum" แปลว่า "ทอง"

ทองมีสมบัติที่ดีเด่น หลายประการ คือ สามารถตีแผ่ได้ ( Mellability)มีความเหนียว ( Ductility) สูง ทนการกัดกร่อน ( Resistance to corrosion) นำความร้อนและไฟฟ้า ( Thermal and electrical conductivity) และสะท้อนแสงได้สูง ( High reflectivity) จากสมบัิติเหล่านี้ทำให้ทองคำได้รับความสนใจและมีการนำมาใช้งานตั้งแต่ยุคโบราณ

ในยุคโบราณ ทองคำได้นำมาใช้เป็นเครื่องตกแต่ง ในพธีกรรมทางศาสนา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความมีอำนาจ ความสว่าง และความรุ่งเรือง นับเป็นเวลานานหลายศตวรรษที่ผ่านมา ทองทำยังคงสามารถ ใช้เป็นเงินตราที่มีค่าสูงสุด และเป็นโลหะชนิดเดียวที่ได้รับการยอมรับในทุกหนทุกแห่ง เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ

เทคโนโลยีที่ได้ก้าวหน้า และพัฒนาไปอย่ารวดเร็วในยุคปัจจุบัน ทำให้ทองทำได้นำมา ใช้ประโยชน์มากขึ้น นอกเหนือจากการใช้เพื่อเป็ีนเครื่องประดับ ซึ่งในบรรดาประโยชน์มากมายของทองคำนั้น จะได้ยกตัวอย่าง การใช้ทองคำในด้านต่าง ๆ พอเป็นสังเขปคือ

ด้านอวกาศ (Aerospace): ทองทำได้นำมาใช้เป็นชุดนักบินอวกาศ และแคปซูล เพื่อป้องกันนักบินอวกาศ จากรังสีที่มีพลังงานสูงในขณะอยู่บนดวงจันทร์หรือในอวกาศ นอกจากนี้ทองบริสุทธิ์ยังใช้เคลือบเครื่องยนต์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมวกเหล็ก เกราะบังหน้า โซ่ โดยชั้นทองมีความหนา 0.000006 นิ้ว เพื่อสะท้อนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้การทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้เสื่อมประสิทธิภาพ

ด้านทันตกรรม (Dentistry) : ทันตแพทย์ได้ใช้ทองคำเพื่อครอบฟัน (Crown) เชื่อมฟัน (Bridge) เลี่ยมทอง (Gold inlays) และเป็นบางส่วนของฟันปลอม (Partial denture) เนื่องจากทองคำทนต่อการกัดกร่อน และทนต่อการหมองคล้ำและมีความแข็งแร ทองทำที่ใช้ในลักษณะนี้ จะุอยู่ในรูปทองคำผสมกับธาตุอื่น ๆ เช่น ธาตุแพลตตินัม

ด้านอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) : ได้มีการนำทองคำมาใช้เป็นวัสดุที่ใช้เป็นหน้าสัมผัส (Contact) ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาที เครื่องคิดเลข ทีวี คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอื่น ๆ เนื่องจากทองคำมีค่าการนำไฟฟ้าสูงและทนต่อการกัดกร่อน ทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และมีอายุใช้งานได้ยาวนาน

จากการใช้ประโยชน์ของทองคำ ในชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย จะเห็นว่าทองคำ
ได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์ ในยุคปัจจุบัน มากกว่ายุคโบราณ และอาจกล่าวได้ว่า ทองคำยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในอนาคต

 

 
 
กลับหน้าก่อน   กลับหน้าแรก    ไปหน้าถัดไป
 
หน้าที่
  1. ทองคำโลหะที่มีคุณค่าไม่รู้จบ
  2. ความหมายของทองคำ
  3. สารพัดทอง
  4. ทองคำแท่งนานาชาติ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   ธ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์