ประกายไฟฟ้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง สร้างประกายไฟฟ้าขึ้น  โดยประกายไฟฟ้าเกิดขึ้นจากโดมตัวใหญ่จะวิ่งเข้าหาทรงกลมอันเล็ก ที่ต่อกับสายดินไว้

ประกายไฟฟ้าจะถูกสร้างขึ้น  เมื่อความต่างศักย์ของโดมมากพอที่จะทำให้อากาศโดยรอบเกิดการแตกตัวเป็นอิออน  ทำให้อากาศเปลี่ยนจากฉนวนเป็นตัวนำไฟฟ้า  ปรากฎการณ์นี้เกิดขึ้นเร็วมากประมาณ  1  ใน  1000  วินาที

 

 

 จะมีประกายไฟฟ้าเพียงเส้นเดียววิ่งจากโดมไปที่ทรงกลมอันเล็ก  ประกายไฟฟ้าที่เราเห็นจากรูปภาพมีความแตกต่างจากสายฟ้าที่ผ่าลงมาจากก้อนเมฆ เพราะมีการแตกกิ่งก้านสาขาได้หลายเส้น

                                                                                                                                                                                                                                         ในรูปด้านบนคุณจะเห็นการสะท้อนของประกายไฟฟ้า   ภาพนี้เกิดจากการสะท้อนภายในเลนส์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งถ่ายในระยะใกล้


 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์