ระบบจำลองการรบระยะประชิด
RAIDZ  Close  Quarter  Battle

       
              ระบบ RAIDZ เป็นเกมการรบจำลอง สำหรับเล่นได้ทั้งภายในอาคาร และ ภายนอกอาคาร ตัวระบบจะจำลองให้ผู้เล่นได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์การรบ ในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ การชิงตัวประกัน, ก่อวินาศกรรม, การลอบสังหาร หรือ แม้กระทั่ง เล่นเป็นทีมขนาดใหญ่ และจำลองการเข้าตีและยึดพื้นที่ ตัวระบบเป็นการผสมผสานกันระหว่าง ความสนุกสนานของเกมกีฬากลางแจ้ง กับ เกมจำลองสถานการณ์แบบ First person shooting game โดยจะให้ผู้เล่นได้สวมใส่อุปกรณ์รับสัญญาณ ซึ่งมีลักษณะและความสวยงาม เหมือนกับอุปกรณ์ทางทหาร พร้อมกับอาวุธจำลองที่มีลักษณะและคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น น้ำหนัก รูปร่าง และการใช้งานคล้ายกับอาวุธจริงทุกประการ ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเลเซอร์ (Laser transmitter) ที่จะยิงสัญญาณเลเซอร์ออกไปเมื่อผู้เล่นทำการยิง นอกจากนั้น แต่ละชุดยังมีระบบ Wireless LAN (IEEE 802.11g) ที่จะเชื่อมต่อแต่ละชุดเข้าไปยังเซิฟเวอร์ที่จะเป็นระบบควบคุมหลัก และจะควบคุมการดำเนินไปของเกม ตั้งแต่การแบ่งเป็นฝ่าย กำหนดเงื่อนไขของชัยชนะ กำหนดเวลา จนถึงชนิดของอาวุธแต่ละบุคคล

          ระบบเกมจะทำงานโดยใช้การส่ง/รับ สัญญาณอินฟราเรต เมื่อไปยังเป้าหมาย โดยตัวรับสัญญาณ ถูกติดตั้งไว้บนชุดที่ใช้เล่น โดยแต่ละชุดประกอบด้วย ตัวรับสัญญาณมากกว่า 30 ตัว เพื่อที่จะประมวลผล สัญญาณจากรอบทิศทาง ชุดจะประมวลผล และคิดคำนวณตำแหน่งที่กระสุนของอีกฝ่ายตกลงบนร่างกาย และนำตำแหน่งของกระสุนไปคำนวณความเสียหาย แม้ว่าแสงที่ใช้จะเป็นแสงเลเซอร์อินฟราเรตที่มีกำลังส่งสูง แต่ความเข้มดังกล่าวก็ยัง ปลอดภัยสำหรับดวงตา (Eye - safe IR) สามารถที่จะเล่นได้ทั้งในอาคาร และ นอกอาคาร ตัวระบบมีความแม่นยำสูง ระยะยิงสูงสุดถึง 200 เมตร นอกจากนั้น ตัวยิงเลเซอร์ยังประกอบด้วย Beam combiner prism ที่ออกแบบมาเฉพาะ โดยสัญญาณแสงอินฟราเรตที่ยิงออกไปจะรวมกันกับแสงเลเซอร์ สีแดงเข้ม จะเป็นตัวชี้ตำแหน่งกระสุนว่า กระสุนไปตก ที่ใด

          ระบบการคิดคะแนน คือ เมื่อผู้เล่นได้ใส่ชุดฝึกแล้ว ระบบจะแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองทีม โดยผู้ควบคุมการฝึกสามารถที่จะกำหนดได้ว่าผู้เล่นใดอยู่ทีมใด เมื่อเริ่มการฝึกระบบจะเริ่มการคำนวณการบาดเจ็บ ระบบรับสัญญาณทั้งหมดก็จะเริ่มรับสัญญาณ ผู้เล่นทีม แดงจะต้องเข้าไปในพื้นที่ที่ผู้ ฝึกทีมน้ำเงินครอบครองอยู่ โดยเข้าไปปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เมื่อเกิดการประทะกันระหว่างผู้เล่นสองทีม หากผู้เล่นทีมใดทีมหนึ่งยิงโดนผู้เล่นอีกทีม การคำนวณการบาดเจ็บจะเริ่มต้นขึ้น เมื่อผู้เล่นยิงสัญญาณแสงไปยังทีมตรงกันข้าม ชุดฝึกที่ถูกยิงก็จะถอดรหัสสัญญาณที่รับได้จาก Sensor และทำการประมวลผล แล้วจะส่งข้อมูลที่รับได้จากสัญญาณไปยังศูนย์กลางควบคุมผ่านระบบ Wireless LAN เมื่อโปรแกรมควบคุมได้รับสัญญาณแล้วก็จะไปเทียบกับฐานข้อมูลผู้เล่นว่าสัญญาณที่ได้เป็นสัญญาณจากผู้เล่นคนใด อยู่ทีมเดียวกันหรือไม่ และใช้อาวุธชนิดใดยิง โดนที่ตำแหน่งใดของ ร่างกาย เมื่อทำการเทียบสัญญาณที่ได้กับฐานข้อมูลแล้ว ระบบก็จะทำการประมวลการบาดเจ็บ การคำนวณการบาดเจ็บ การคิดค่าการบาดเจ็บจะคิดจากตำแหน่งที่ถูกยิง (ตำแหน่งเซนเซอร์ได้รับสัญญาณ) และชนิดของอาวุธ เช่น การบาดเจ็บที่เกิดจากการยิงบริเวณแขน จะสร้างการบาดเจ็บน้อยกว่า การบาดเจ็บที่ได้รับบริเวณลำตัวหรือศีรษะ โดยการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจะถูกเทียบเป็นเปอร์เซนต์ เมื่อการบาดเจ็บมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ก็จะทำให้หมดสภาพและออกจากการฝึก การคำนวณการบาดเจ็บสามารถที่จะคิดค่าความที่ลดลงจากการใส่เสื้อเกราะ เช่น กระสุน 9 mm ไม่สามารถที่จะทำการบาดเจ็บกับผู้เล่นที่ถูกกำหนดให้ใส่เสื้อเกราะกันกระสุน ดังนั้น หากยิงโดนส่วนที่มีเสื้อเกราะ ก็อาจจะไม่สร้างหรืออาจจะลดทอนการบาดเจ็บลงไป ระบบจะบันทึกเหตุการณ์ทุกอย่างไว้ ไม่ว่าจะยิงโดนบริเวณใดสร้างความบาดเจ็บหรือไม่ หรือแม้แต่การยิงโดนฝ่ายเดียวกัน หรือยิงไม่โดนเป้าหมาย โดยภารกิจจะสำเร็จ เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถที่จะแก้ไขปัญหา หรือผ่านเงื่อนไขที่กำหนดได้ทั้งหมด

 

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\รูปชุด\IMG_0893.jpg

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\รูปชุด\IMG_0884.jpg

 

  
คณะผู้วิจัย :
พันธ์เวสส์  สุขวนิช
หน่วยงาน บริษัท  ไซอาร์ม  จำกัด

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล