หน้าแรก
  ชี่กง-ไทเก๊ก เรียกอะไรกันแน่
  ชี่กงรักษาโรคได้จริงหรือ
  มีผลข้างเคียงไหม
  ชี่กงช่วยคลายเครียดได้หรือ
  ชี่กงช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้หรือไม่
  ชี่กงจะช่วยคนเป็นเอดส์ได้ไหม
  เรานำพลังไปใช้อย่างไร
  ต้องฝึกกี่ท่า
  แล้วเราจะฝึกอย่างไรดี
  การฝึกฝน
  เตรียมตัวฝึกท่าบริหารชี่กง
>>> ชี่กง-ไทเก๊ก เรียกอะไรกันแน่ >>>
 
ชี่
หมายถึง พลังชีวิต ซึ่งมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนในรูปแบบที่แตกต่างกัน มนุษย์รับเอาชี่กงจากภายนอกโดยการกินอาหาร รับแสงแดด การหายใจ ฯลฯ
กง
คือ การกระทำที่นำไใสู่พลังชีวิต
 
ชี่กง คือ การฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนพลังชีวิตขึ้นในร่างกาย
 
มนุษย์ทุกคนมีพลังอยู่แล้ว มากบ้างน้อยบ้าง ความถี่แตกต่างกันบ้าง คนไข้ย่อมมีพลังชีวิตเช่นนี้น้อยกว่าคนปกติ ผู้ที่ฝึกชี่กงมาพอสมควร ก็มีจะพลังชีวิตที่สูงกว่าคนทั่วไป
ปรัชญาทางการแพทย์จีนได้กล่าวถึงความสำคัญของสมดุลและการไหลเวียน เหมือนกับน้ำที่ต้องหมุนเวียนผลัดเปลี่ยน เส้นของพลังงานในร่างกายที่มองไม่เห็นจะชักนำชี่ไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย ซึ่งชี่จะไปตามเลือด การอุดตันของเส้นพลังงานอาจทำให้เกิดความเจ็บปวดและโรคภัยต่างๆ ซึ่งรักษาได้ด้วยการฝังเข็ม (Acupuncture) การกดจุด (Acupressure) และชี่กงรักษา
ถ้าพูดถึงชี่ในทางวิทยาศาสตร์ ชี่มีรูปแบบเป็นพลังงานหลายรูปแบบ ที่พบมากคือเป็นคลื่นรังสีอินฟราเรดและประจุไฟฟ้า (electrostatic charge)
 
สำหรับไทเก๊ก หมายถึง กระบวนท่าของการออกกำลังกายเพื่อฝึกฝนจิตใจและใช้ในการต่อสู้ซึ่งมีต้นกำเนิดมาหลายร้อยปีแล้วจากท่านปรมาจารย์จางซางฟง เพียงแต่ว่าในภายหลังท่าทางต่างๆ ได้ถูกประยุกต์ปรับเปลี่ยนไปอย่างมากมาย
แหล่งอ้างอิง : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.  บริหารกายสู่พลังชีวิต ชี่กง.  กรุงเทพฯ:  อุษาการพิมพ์, 2544.

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล