หน้าแรก
  ชี่กง-ไทเก๊ก เรียกอะไรกันแน่
  ชี่กงรักษาโรคได้จริงหรือ
  มีผลข้างเคียงไหม
  ชี่กงช่วยคลายเครียดได้หรือ
  ชี่กงช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้หรือไม่
  ชี่กงจะช่วยคนเป็นเอดส์ได้ไหม
  เรานำพลังไปใช้อย่างไร
  ต้องฝึกกี่ท่า
  แล้วเราจะฝึกอย่างไรดี
  การฝึกฝน
  เตรียมตัวฝึกท่าบริหารชี่กง
>>> ชี่กงช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้หรือไม่ >>>
 
เมื่อร่างกายมีความเครียด เราจะพบว่าระบบหลอดเลือดฝอย (Microcirculation) จะมีขนาดเล็กลง เนื่องจากระบบประสาทซิมพาเทติกได้ถูกกระตุ้น อวัยวะที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน ต่อมไธมัส และต่อมน้ำเหลืองต่างๆ จะลดความว่องไวไปโดยอัตโนมัติ
ความเครียดอย่างยาวนานย่อมทำให้ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตมีปริมาณสูงผิดปกติ และเป็นตัวที่ลดการทำงานของเม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่จับกินเชื้อโรคและเซลล์ที่ผิดปกติ
ด้วยสาเหตุนี้เองจึงทำให้บุคคลนั้นเสี่ยงต่อการก่อตัวของมะเร็งง่ายยิ่งขึ้น
ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง หากมีจิตใจที่ห่อเหี่ยวท้อแท้ ก็ย่อมทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอ มีโอกาสที่จะเกิดการลุกลามของโรคได้ง่ายยิ่งขึ้น
ได้กล่าวมาแล้วว่า การฝึกชี่กงจะทำให้มีการเพิ่มของเม็ดเลือดขาว และจำเป็นต้องใช้ความพร้อมทางกายและใจในการฝึกฝน ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ร่วมกันกับการปรับสมดุลของอาหาร พฤติกรรม การฝึกฝนจิตใจ และการออกกำลังกาย

>>> ชี่กงจะช่วยคนเป็นเอดส์ได้ไหม >>>
 
การฝึกชี่กงมีผลเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายร่วมกับจิตใจที่คลายเครียด สงบ สบาย ก็จะทำให้ความทุกข์ของผู้ป่วยเบาบางลง
แหล่งอ้างอิง : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.  บริหารกายสู่พลังชีวิต ชี่กง.  กรุงเทพฯ:  อุษาการพิมพ์, 2544.

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล