หน้าแรก
  ชี่กง-ไทเก๊ก เรียกอะไรกันแน่
  ชี่กงรักษาโรคได้จริงหรือ
  มีผลข้างเคียงไหม
  ชี่กงช่วยคลายเครียดได้หรือ
  ชี่กงช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้หรือไม่
  ชี่กงจะช่วยคนเป็นเอดส์ได้ไหม
  เรานำพลังไปใช้อย่างไร
  ต้องฝึกกี่ท่า
  แล้วเราจะฝึกอย่างไรดี
  การฝึกฝน
  เตรียมตัวฝึกท่าบริหารชี่กง
>>> การฝึกฝน >>>
 
การเตรียมตัว ก่อนการฝึกต้องมีการเตรียมร่างกาย คือ มีการยืดกล้ามเนื้อและบริหารข้อต่างๆ สักครู่หนึ่งก่อนทำการฝึก
ในแต่ละท่า ควรทำซ้ำ 10-20 ครั้ง ก่อนทำท่าต่อไป

  ท่าที่ 1 ปรับลมปราณ
วางเท้าแยกกันด้วยความกว้างเสมอไหล่ ปรับเท้าชี้ตรงไปข้างหน้า วางมือทั้ง 2 ไว้ข้างๆ ค่อยๆ หงายฝ่ามือแล้วยกขึ้นผ่านทรวงอกมาถึงระดับคาง หายใจเข้าช้าๆ แล้วคว่ำฝ่ามือ ลดมือลงจนถึงระดับเอวจึงย่อเข่า จังหวะนี้หายใจออกช้าๆ
  ท่าที่ 2 ยืดอกขยายทรวง
จากท่าที่ 1 ซึ่งยังย่อเข่าอยู่ คว่ำฝ่ามือแล้วค่อยๆ ยกขึ้นมาด้านหน้าจนถึงระดับอก จึงแยกฝ่ามือขยายออกไปจนสุดแขน หายใจเข้าช้าๆ เมื่อฝ่ามือกาง จนสุด แล้วค่อยๆ ดึงกลับมาในทิศทางเดิม ลดฝ่ามือมาไว้ข้างลำตัว ย่อเข่า จังหวะนี้หายใจออกช้าๆ
  ท่าที่ 3 อินทรีย์ทะยานฟ้า
จากท่าที่ 2 กางแขนออกทางด้านข้าง เหยียดขาตรงกางแขนขึ้นไปเหนือศีรษะ หายใจเข้า ลดแขนลงมาข้างๆ หายใจออก
  ท่าที่ 4 ลมปราณซ่านกายา
จากท่าที่ 3 ตวัดช้อนมือจากด้านข้าง เสมือนเอาพลังจากธรรมชาติเข้ามาในร่างกายหงายฝ่ามือยกขึ้นจนถึงระดับคางแล้วคว่ำฝ่ามือ ลดฝ่ามือลง พอถึงระดับเอวก็ย่อเข่า (หากเป็นท่าจบเมื่อลดฝ่ามือลงก็มาวางข้างลำตัว ไม่ต้องย่อเข่า) การวางจิตใจ ให้วางไว้ที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าทั้งสองข้าง
แต่ละท่าให้ทำซ้ำๆ กัน 5-10 นาที ก่อนจะทำท่าต่อไป จนครบเวลาในการฝึก ควรทำท่าที่ 1 ติดต่อกัน 5-10 นาที สำหรับผู้เริ่มต้นฝึก ต่อมาจึงทำท่าอื่นๆ โดยใช้เวลารวมกัน 20-30 นาที วันละ 1-2 ครั้ง
แหล่งอ้างอิง : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.  บริหารกายสู่พลังชีวิต ชี่กง.  กรุงเทพฯ:  อุษาการพิมพ์, 2544.

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล