หน้าแรก
  ชี่กง-ไทเก๊ก เรียกอะไรกันแน่
  ชี่กงรักษาโรคได้จริงหรือ
  มีผลข้างเคียงไหม
  ชี่กงช่วยคลายเครียดได้หรือ
  ชี่กงช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้หรือไม่
  ชี่กงจะช่วยคนเป็นเอดส์ได้ไหม
  เรานำพลังไปใช้อย่างไร
  ต้องฝึกกี่ท่า
  แล้วเราจะฝึกอย่างไรดี
  การฝึกฝน
  เตรียมตัวฝึกท่าบริหารชี่กง
>>> เตรียมตัวฝึกท่าบริหารชี่กง >>>
 
การเตรียมตัว
1. สวมใส่เนื้อผ้าที่สบาย ยืดหยุ่นดี
2. ไม่ควรสวมใส่รองเท้าให้เท้าเปล่าสัมผัสพื้นสนามหญ้า
3. วางเท้าด้วยความกว้างเสมอไหล่ ปลายเท้าชี้ตรง
4. กระตุ้นจุดทั้ง 6 ท่าละ 5 ครั้ง เป็นอย่างน้อย
5. บริหารข้อต่างๆ เช่น ไหล่ ศอก ข้อมือ สะโพก เข่า ข้อเท้า

กระตุ้นจุดทั้ง 6 ได้แก่
ทรวงอก คอหอย หว่างคิ้ว กระหม่อม สะดือ และก้นกบ

   ทรวงอก
   ท่าที่ 1    ท่าที่ 2
บิดทรวงอกตามแขนทั้ง 2 ข้าง ไปทางซ้ายและขวา
แยกแขนออกทั้ง 2 ข้าง ดึงศอกไปข้างหลังแล้วหุบเข้ามาด้านหน้า
บิดไปทางซ้ายหายใจเข้า ทางขวาหายใจออก
หายใจเข้าเมื่อแยกศอก หายใจออกเมื่อหุบเข้ามา
จิตใจวางไว้ที่กลางทรวงอก
จิตใจวางไว้ที่กลางทรวงอก
   ท่าที่ 3
มือจับกัน ล็อกเอาไว้
โยกศอกขึ้นบนลงล่าง สลับกัน
จิตใจวางไว้ที่ทรวงอก

   คอ
   ท่าที่ 1
หันหน้าไปทางซ้าย และขวา
หันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้า ทางขวาหายใจออก
จิตใจวางไว้ที่คอหอย
   ท่าที่ 2
เอียงศีรษะไปทางซ้ายและขวา
หายใจเข้า-ออกตามจังหวะ
จิตใจวางไว้ที่คอหอย
   ท่าที่ 3
แหงนคอไปข้างหลังหายใจเข้า
เวลาก้มคอหายใจออก
จิตใจวางไว้ที่คอหอย

   หว่างคิ้ว
   ท่าที่ 1
กลอกตาไปทางซ้ายและขวา
หายใจเข้า-ออกตามจังหวะ
จิตใจจับอยู่ที่กลางหว่างคิ้ว
   ท่าที่ 2
กลอกตาขึ้นบน ลงล่าง
หายใจเข้ากลอกตาขึ้น หายใจออกกลอกตาลง
จิตใจอยู่ที่หว่างคิ้ว
   ท่าที่ 3
กลอกตาตามเข็มนาฬิกา หายใจเข้า
กลอกตาทวนเข็มนาฬิกา หายใจออก
จิตใจอยู่ที่หว่างคิ้ว

   กระหม่อม
ประสานมือทั้ง 2 ข้าง นิ้วชี้ และนิ้วกลางชี้ออก
ยกมือที่ประสานกันขึ้น หายใจเข้า
ลดมือลง หายใจออก
จิตใจวางไว้ที่กระหม่อม

   สะดือ
   ท่าที่ 1    ท่าที่ 2
มือเท้าสะเอว บิดเอวไปทางซ้าย หายใจเข้า
แอ่นไปข้างหลัง หายใจเข้า
บิดเอวไปทางขวา หายใจออก
ก้มตัวมาข้างหน้า หายใจออก
จิตใจวางไว้ที่สะดือ
จิตใจวางไว้ที่สะดือ
   ท่าที่ 3
หมุนเอวในทิศตามเข็มนาฬิกา หายใจเข้า
หมุนเอวในทิศทวนเข็มนาฬิกา หายใจออก
จิตใจวางไว้ที่สะดือ

   ก้นกบ
ย่อเข่าลง หายใจออก
เหยียดเข่าขึ้น หายใจเข้า
จิตใจวางไว้ที่ก้นกบ
แหล่งอ้างอิง : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.  บริหารกายสู่พลังชีวิต ชี่กง.  กรุงเทพฯ:  อุษาการพิมพ์, 2544.

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล