ทำนอง (Melody)

          
           โดยทั่วไปแล้วคนจำนวนมากเมื่อพูดถึงดนตรีก็มักนึกถึงทำนอง การร้องเพลงในห้องเรียน, การร้องเพลงในรถ, การร้องเพลงในค่ายพักแรม, หรือแม้กระทั่งการร้องเพลงในห้องน้ำ ฯลฯ สิ่งที่เราปฏิบัติข้างต้นที่กล่าวมาก็คือการทำ “ทำนอง” โดยปกติในการฟังเพลงทั่ว ๆ ไปสิ่งแรกที่เรามักจะจำได้ก็คือทำนองเพลง เนื่องจากทำนองเพลงเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการจำ บางคนไม่เคยจำชื่อเพลงได้เลย แต่สามารถจำทำนองเพลงนั้นได้เป็นอย่างดี เนื่องจากว่าทำนองมีบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษจึงทำให้เราจำทำนองได้

          ทำนอง คือ เสียงที่เปล่งออกมาโดยมีความต่อเนื่องกันเป็นระบบ ทำนองเปรียบเหมือนรูปร่างของบทเพลง มีเสียงสูง, ต่ำ,สั้น,ยาว ประกอบกันเข้า โดยทั่วไปดนตรีประกอบด้วยทำนองซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ง่ายต่อการจำ องค์ประกอบของทำนองประกอบด้วย


- ความยาว (Length) ทำนองเพลงโดยทั่วไปมักประกอบด้วยทำนองทั้งสั้นและยาวส่วนที่สั้นที่สุดเรียกว่า “โมทีฟ” (Motive) (โน้ตที่อยู่ในวงกลม)

- ช่วงกว้างของเสียง (Range) หมายถึง ช่วงห่างของเสียงที่ประกอบกันเป็นทำนองเพลงช่วงห่างของเสียงจะอยู่ช่วงใดของบทเพลงก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้ประพันธ์

   
H-o-M-e

224  โรงเรียนลำปางกัลยาณี  ถ.พหลโยธิน  ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
E-mail : rashentik@yahoo.com

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล