ก่อนที่เราจะกล่าวไปถึงกฎต่างๆ ของแก๊ส เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติต่างๆ ที่จะนำไปอธิบายเกี่ยวกับแก๊สกันก่อนนะครับ ซึ่งสมบัติที่สำคัญมีอยู่ 3 ประการ คือ

  ความดัน
  ปริมาตร
  อุณหภูมิ

 

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล