welcome_spider_1.gif

 

 

 

หลักการนับเลขนัยสำคัญ 
การบวกลบเลขนัยสำคัญ 
การคูณและการหารเลขนัยสำคัญ 

 

เลขนัยสำคัญ (Significant)

         เลขนัยสำคัญ    (Significant)    เป็นตัวเลขที่ได้จากเครื่องมือวัดแบบสเกลโดยตรงรวมกับตัวเลขที่ได้จากการประมาณอีก  1  ตัว ตามหลักการบันทึกตัวเลขที่เหมาะสม  เช่น  ผลการวัดความยาวค่าหนึ่ง อ่านได้จากเครื่องมือวัด  105.23  เซนติเมตร

                                โดย          105.2                         เป็นตัวเลขที่วัดได้จริง
                                                  0.03                         เป็นตัวเลขที่ประมาณขึ้นมา
                                                                                   เราเรียกตัวเลข   105.23    ว่า  เลขนัยสำคัญ

mushroom.gif

จัดทำโดย ครูอรพิน  สีแก้ว
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   พะเยา
Copyright(c)2006 Ms.Oraphin Seekaew. All rights reserved.

 

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล