เนื้อหา เรื่อง ตัวต้านทาน ประกอบด้วยหัวข้อ
 
หลักการเบื้องต้น
ชนิดของตัวต้านทาน
หน่วยของความต้านทาน
การอ่านค่าความต้านทาน
การวัดค่าความต้านทานของตัวต้านทาน
 
 
หน่วยของความต้านทาน
 

หน่วยของความต้านทานวัดเป็นหน่วย " โอห์ม" เขียนแทนด้วยอักษรกรีกคือตัว " โอเมก้า " ( ) ค่าความต้านทาน 1 โอห์มหมายถึงการป้อนแรงดันไฟฟ้าขนาด 1 โวลท์ ไหลผ่านตัวต้านทานแล้วมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 1 แอมแปร์

 

1,000 = 1 K

1,000 K = 1 M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าที่แล้ว I กลับสู่เมนูด้านบน I หน้าต่อไป
 
 
 
ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล