เนื้อหา เรื่อง ตัวต้านทาน ประกอบด้วยหัวข้อ
 
หลักการเบื้องต้น
ชนิดของตัวต้านทาน
หน่วยของความต้านทาน
การอ่านค่าความต้านทาน
การวัดค่าความต้านทานของตัวต้านทาน
 
 
การอ่านค่าความต้านทาน
 

ค่าความต้านทานโดยส่วนใหญ่จะใช้รหัสแถบสีหรืออาจจะพิมพ์ค่าติดไว้บนตัวต้านทาน ถ้าเป็นการพิมพ์ค่าติดไว้บนตัวต้านทานมักจะเป็นตัวต้านทานที่มีอัตราทนกำลังวัตต์สูง ส่วนตัวต้านทานที่มีอัตราทนกำลังวัตต์ต่ำมักจะใช้รหัสแถบสี ที่นิยมใช้มี 4 แถบสีและ 5 แถบสี

 
 
รูปที่ 17 รหัสสีค่าความต้านทาน
 

คลิกเพื่อดูการอ่านสีค่าความต้านทาน

 
 

ตารางที่ 1 แสดงรหัสแถบสีจากตัวต้านทานแบบ 4 แถบสี

 

รหัสสี
(Color Code)

แถบสีที่ 1
ตำแหน่ง 1

แถบสีที่ 2
ตำแหน่ง 2

แถบสีที่ 3
ตัวคูณ

แถบสีที่ 4
เปอร์เซ็นต์ผิดพลาด

ดำ

0

0

1

20%(M)

น้ำตาล

1

1

10

1%(F)

แดง

2

2

100

2%(G)

ส้ม

3

3

1,000

-

เหลือง

4

4

10,000

-

เขียว

5

5

100,000

0.5%(D)

น้ำเงิน

6

6

1,000,000

0.25%(C)

ม่วง

7

7

-

0.1%(B)

เทา

8

8

-

0.05%(A)

ขาว

9

9

-

-

ทอง

-

-

0.1

5%(J)

เงิน

-

-

0.01

10%(K)

 

การอ่านค่ารหัสแถบสี สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาอาจจะมีปัญหาเรื่องของแถบสีที่ 1 และแถบสีที่ 4 ว่าแถบสีใดคือแถบสีเริ่มต้น ให้ใช้หลักในการพิจารณาแถบสีที่ 1,2 และ 3 จะมีระยะห่างของช่องไฟเท่ากัน ส่วนแถบสีที่ 4 จะมีระยะห่างของช่องไฟมากกว่าเล็กน้อย

 

ตัวอย่างที่ 1 ตัวต้านทานมีรหัสแถบสี ส้ม แดง น้ำตาล และทอง มีความต้านทานกี่โอห์ม ?

 
 

แถบสีที่

1

2

3

4

สี

ส้ม

แดง

น้ำตาล

ทอง

ค่า

3

2

X 10

5 %

 

อ่านค่ารหัสแถบสีได้ 320
ตัวต้านทานนี้มีความต้านทาน 320 ค่าผิดพลาด 5 เปอร์เซ็นต์

 

ตารางที่ 2 แสดงรหัสแถบสีจากตัวต้านทานแบบ 5 แถบสี

 

รหัสสี
(Color Code)

แถบสีที่ 1
ตำแหน่ง 1

แถบสีที่ 2
ตำแหน่ง 2

แถบสีที่ 3
ตำแหน่ง 3

แถบสีที่ 4
ตัวคูณ ตัวเติม 0

แถบสีที่ 5
เปอร์เซ็นต์ ผิดพลาด

ดำ

0

0

0

1

20%(M)

น้ำตาล

1

1

1

10

1%(F)

แดง

2

2

2

100

2%(G)

ส้ม

3

3

3

1,000

-

เหลือง

4

4

4

10,000

-

เขียว

5

5

5

100,000

0.5%(D)

น้ำเงิน

6

6

6

1,000,000

0.25%(C)

ม่วง

7

7

7

-

0.1%(B)

เทา

8

8

8

-

0.05%(A)

ขาว

9

9

9

-

-

ทอง

-

-

-

0.1

5%(J)

เงิน

-

-

-

0.01

10%(K)

 

ตัวอย่างที่ 2 ตัวต้านทานมีรหัสแถบสี เหลือง เทา แดง ส้ม และน้ำตาล มีความต้านทานกี่โอห์ม ?

 
 

แถบสีที่

1

2

3

4

5

สี

เหลือง

เทา

แดง

ส้ม

น้ำตาล

ค่า

4

8

2

X 1,000

1 %

 

อ่านค่ารหัสแถบสีได้ 482,000
ตัวต้านทานนี้มีความต้านทาน482 K ค่าผิดพลาด 1 เปอร์เซ็นต์

 

คลิกเพื่อฝึกปฏิบัติการอ่านสีค่าความต้านทาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าที่แล้ว I กลับสู่เมนูด้านบน I หน้าต่อไป
 
 
 
ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล