สึนามิหรือคลื่นยักษ์เป็นคลื่นน้ำที่มักจะเกิดจากแผ่นดินไหวในมหาสมุทร
หรือชายฝั่งทะเล ซึ่งมีความรุนแรงมากกว่า 7 ริกเตอร์ โดยคลื่นจะมีความเร็วมากถึง
600 –1,000 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 
 


สึนามิเป็นคลื่นที่มีความยาวคลื่นมาก ตั้งแต่ 80-200 กิโลเมตร จึงสามารถเคลื่อนที่ ได้ไกลมาก (ในปี 2547 คลื่นสึนามิที่ เข้าสู่ชายฝั่งประเทศไทยมีความยาว คลื่นถึง 160 กิโลเมตร และเดินทางจาก แหล่งกำเนิดบริเวณหมู่เกาะสุมาตรา ไปถึงทวีปแอฟริกา)
 
  © 2006, National Science Museum.  

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

เซ็นสมุดเยี่ยม