ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

แรงและการเคลื่อนที่
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
แนะนำการเรียน
จุดประสงค์การเรียน
บรรณานุกรม
.ผู้จัดทำ
หน่วยการเรียน
แบบทดสอบ
งาน
Link
         
แรงลัพธ์ แบบทดสอบก่อนเรียน    
กฏการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตัน แบบทดสอบหลังเรียน    
กฏการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตัน ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย    
กฏการเคลื่อนที่ข้อที่3ของนิวตัน        
การเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นราบ ตัวอย่างข้อสอบ    
การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวดิ่ง ตัวอย่างของนักเรียน      
การเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นเอียง  
กลับเมนูหลัก
 
การหาแรงตึงเชือก    
การชั่งน้ำหนัก
บทเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อ นักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
 
การหาแรงต้านทาน
เข้าศึกษา หากมีข้อเสนอแนะ ติชม ติดต่อ ผู้จัดทำ
 
แบบฝึกหัดกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน
nan_ssp@hotmail.com
 
แบบฝึกหัดฝึกทักษะ
TeL 02 3880030 ต่อ 119
 
กฏของแรงโน้มถ่วง      
         
         
         

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล